Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr


Dangos 69 o 69 gwasanaeth

Mae Mamau'n Cyfrif Cefnogaeth Cartref Cymunedol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Mothers Matter yn darparu gwasanaeth lle rydym yn mynd allan i rieni yn eu cartref sy'n cael trafferth gydag unigrwydd ac unigedd. Rydym yn cynnal ffurflen asesu anghenion i nodi risgiau ac anghenion. Ein nod yw gweithio gyda mamau a thadau i fynd allan mwy o fewn eu cymunedau a gwneud...

"Get Into" Programme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Prince’s Trust is for you if you are aged 13-25 and want to move on with your life. We offer support, a listening ear, and challenging activities to help rebuild your confidence and motivation and give you new skills and qualifications. Over time and with support, we aim to get you back into ...

1 Voice - Communicating Together - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

1Voice takes a family and social perspective on communication and recognises the great need for adult role models to inspire children and families alike. 1Voice promotes families supporting each other to overcome the isolation that being unable to speak can bring.Network and support for children ...

A Child of Mine Help for Bereaved Parents - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

A Child of Mine is here to help and support anyone affected by the death of a child, in as many ways as we possibly can. Our website will always continue to be a main focus as a valuable resource for families after a child's death, but as time has moved on A Child of Mine has grown too, and we...

A.S.D. Rainbows - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide support and early intervention for families and children with social communication challenges/Autistic Spectrum Disorder. We provide pre school nursery sessions, parent and child group, after school provision and some 1-1 work when needed.

Afasic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Afasic is the only charity representing children and young people who have difficulties talking and or understanding their home language; we offer support information and advice to their parents and carers and run monthly parent support groups. We have dedicated Family Support Workers supporting ...

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

B.I.R.D Brain Injury Rehabilitation & Development Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

At BIRD, we offer genuine hope for improvement when all hope seems lost. At BIRD we support children with communication, learning, social and emotional and/or physical difficulties. The people we treat may be affected by: Dyslexia/dyspraxia Stroke Autism ADHD / ADD Cerebral palsy Congenital...

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

bibic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bibic is a national charity and exists to maximise the potential of children and young people with conditions affecting their social, communication, sensory, motor and learning abilities. To give children the opportunity to develop to their full potential and support their families through an...

Brake. The Road Safety Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide Information and guidance, legal support, for professionals and carers if a crash victim. Raise awareness to road safety issues with schools and families, in communities and workplaces. Implement road safety projects, run national campaigns such as Road Safety Week to promote safe and...

Bridgend Family Information Service (FIS) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bridgend Family Information Service (FIS) provides free impartial, information and guidance on a variety of services for Professionals, Families, Children And Young People (0-20). This Includes; • Childcare Provisions • Childcare Offer, Tax Free Childcare • Careers In Childcare • Local...

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

Cerebral Palsy Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cerebral Palsy Cymru is a specialist therapy centre and registered charity. We provide individually tailored therapy for children who have cerebral palsy and other allied neurological conditions. Our aim is to improve the quality of life for children so that they can participate in everyday life ...

CLIMB - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CLIMB is the National Information and Advice Centre for Metabolic Diseases and is the only charity in the UK to provide advice, information and support to children, young adults, families and professionals affected by metabolic diseases. CLIMB.org.uk, strongly believes that every child should be ...

Comets '; Rockets - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

One to one play therapy and group workshops to support children and young people aged 3-17 yrs who have witnessed and/or experienced domestic abuse.

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Contact for families and disabled children - Hemiplegia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hemiplegia services are provided by Contact, the charity for families with disabled children. On the website you'll find advice and support for families with children with hemiplegia, continuing the work of the UK charity HemiHelp. Hemiplegia (sometimes called hemiparesis) is a condition, caused ...

Cued Speech Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the only charity based in the UK providing family support, training and information to help deaf people see what you’re saying with Cued Speech. Cued Speech provides the foundation for all other communication interventions for deaf babies, children and adults by making spoken language...

Cymru Versus Arthritis - Young People and Families Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith If you're a young person living with arthritis, you're not alone. Cymru Versus Arthritis is here for you. You can join our discussion forum https://community.versusarthritis.org and chat to other young people and parents who understand what it's like to live with arthritis. We also have a UK...

Cynllun Benthyca Wizzybug - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r Cynllun Benthyciad Wizzybug yn darparu hwyl AM DDIM , cadeiriau olwyn trydan i blant anabl rhwng 14 mis - 5 mlynedd. Mae'n cael ei redeg gan yr elusen genedlaethol Designability . Gall plant sydd â chyflyrau megis parlys yr ymennydd , spina bifida a atroffi cyhyrau'r cefn yn dysgu sgiliau...

Charcot-Marie-Tooth (CMT) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Charcot-Marie-Tooth (CMT) is the UK’s charity dedicated to supporting people affected by Charcot Marie Tooth disease – the most common inherited neurological condition in the world, estimated to affect 1 in 2,500 people. We provide personal support, advice and information through; our help-line, ...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Children's Chronic Arthritis Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The CCAA (Children’s Chronic Arthritis Association) is a leading charity run by people who have been affected by Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) and are passionate about supporting others and providing a support network for children with Arthritis and their families. We offer emotional and...

Children's Heart Federation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Children’s Heart Federation is a parent-led charity working with partner groups to make life better for children and young people, with acquired or congenital heart disease. The Children's Heart Federation helps children with a heart defect and their families by providing direct support....

Children's Liver Disease Foundation (CLDF) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Children’s Liver Disease Foundation is fighting childhood liver disease by providing information, emotional support, research funds and a voice for all affected. We provide: - A comprehensive information hub on childhood liver disease for healthcare professionals and for families - A tailored...

Chronic Granulomatous Disorder (CGD) Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The CGD Society is the leading source of support for individuals and families affected by chronic granulomatous disorder.Chronic Granulomatous Disorder (CGD) is a life-threatening and life-limiting genetic condition that can be managed with care and support. The charity’s mission is to be the...

Deaf Education Through Listening And Talking (DELTA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Deaf Education Through Listening and Talking (DELTA) is a charity that supports families with deaf babies, children, young people and the practitioners in Health and Education that work with them. We know that the vast majority of deaf children can learn to listen and talk, learning through the...

Disability, Pregnancy and Parenthood - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae DisabledParent.org.uk yn wefan gan Disability Pregnancy & Parenthood, elusen gofrestredig dan arweiniad ei defnyddwyr sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a chefnogaeth well i bobl anabl yn ystod beichiogrwydd ac fel rhieni. Rydym ni’n darparu’r wefan hon fel ffynhonnell gwybodaeth a chymorth i rieni ...

Down's Heart Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth yn ymwneud â phroblemau ar y galon sy'n gysylltiedig â Syndrom Down gyfeillgar rhiant. Mae'r Grŵp yn anelu at ddarparu diduedd, hyd at ffeithiau hyd yn hyn, gan alluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus.

Duchenne Family Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Duchenne Family Support Group (DFSG) exists to provide support for families with children diagnosed as having Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). The DFSG is a national charity run by families for families affected by DMD. It provides a positive national support network of parents, their...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y gofrestr genedlaethol sy’n cysylltu ac sy’n dod o hyd i deuluoedd yw Cofrestr Fabwysiadu Cymru. Y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru sy’n ei chynnal. Mae’n cynnig gwasanaeth unigryw i gynorthwyo asiantaethau mabwysiadu Cymru sy’n dod o hyd i deuluoedd i blant a darpar...

Gweithredu dros Blant / Action for Children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gweithredu dros Blant wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers 1911. Rydyn ni’n cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru drwy dros 100 o brosiectau a gwasanaethau, a hynny mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau trydydd sector. Ein nod yw rhoi ...

HeartLine Families - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Heartline Families is a place for families of children with heart defects, whether congenital or acquired, to come to for support, information and understanding. We provide an online Facebook group for parents to discuss issues. The group is private and by invitation only (you will receive an...

Home-Start Rainbow Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a family, with at least one child under the age of 11 and are struggling with Mental Health, isolation or implementing boundaries and routines for your children? Then you could be eligible for some free remote support from one of our trained Rainbow volunteers. Our volunteers provide...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

Independent Panel For Special Education Advice (IPSEA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Independent Parental Special Education Advice (IPSEA) is a volunteer based charity which gives FREE and INDEPENDENT advice to parents about education. IPSEA may be able to help if you feel your child's needs are not being met, for example: if you are not happy at the way the school is meeting...

Joseph Rowntree Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Joseph Rowntree Foundation is an independent social change organisation working to solve UK poverty. Uniquely, we also run a housing association and care provider, the Joseph Rowntree Housing Trust. This organisation compiles research into a huge range of social issues - families, children's ...

Kawasaki Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The group was established in June 1994 by three mothers of children with Kawasaki Disease. It is still run by two of them, Sue Davidson & Nicky Clements. We have support from the medical profession and have set up a telephone help line giving parents information and understanding. We are trying...

KeyCreate - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We run bespoke workshops for people of all ages with additional needs and disabilities in South Wales. We are well qualified and experienced in providing arts and creative therapy, and use music, drama, movement, storytelling, creative and sensory experiences to raise self-esteem and encourage...

Mediate UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the top-rated Family Mediation Service in England & Wales. We help you if you are going through a divorce or separation to resolve the parenting and financial issues as amicably, cost-effectively and fairly as possible.

Mudiad Meithrin - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg....

Neath Port Talbot Child Contact Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

When a relationship breaks down most families come to their own arrangements for children to see their other parent. But for an increasing number agreement cant be reached & thousands of children each year lose contact with loved ones. We provide a safe, friendly child centred environment where...

React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences. Direct support services include: Family Support; Early Years;...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Rhaglen HENRY Teuluoedd Iach Ar-lein - rhieni a gofalwyr ym Merthyr, Rhondda a Pen-y-bont ar Ogwr - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae pawb eisiau’r gorau i’w plant, ond gall fod yn anodd gwybod beth i’w wneud fel rhiant yn y blynyddoedd cynnar. Dyna lle mae HENRY o gymorth. Mae rhaglen HENRY Teuluoedd Iach: O’r Cychwyn Cyntaf pyn rhedeg yn lleol. Ymunwch â’r miloedd o deuluoedd ledled y wlad sydd wedi elwa o’r gefnogaeth...

Siarad Gyda Fi - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen ymgyrch ‘Siarad Gyda Fi’. Mae'n cynnwys adrannau i rieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant sy'n dysgu siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch. Mae pob plentyn yn...

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

Society for Mucopolysaccharide Diseases - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The MPS Society is the only UK charity supporting individuals and families affected by MPS and related diseases. We offer an individual advocacy support service with skilled and experienced staff who can offer you a wide range of support depending on you or your family’s needs. The rarity of...

Speech & Language Therapy Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Speech and Language Therapists (SLTs) are allied health professionals.They have been trained to assess, diagnose, treat and advise people who have difficulties with speech, language and communication difficulties, or with eating, drinking and swallowing disorders. Speech and Language Therapists...

Steps - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Steps is the national charity working for all those whose lives are affected by childhood lower limb conditions. Every week, dozens of families turn to Steps for information, guidance and support. - This might be following ante-natal diagnosis of a serious leg condition at the 20 week scan; - It ...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Tŷ Hapus Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Tŷ Hapus our mission is to provide support for those with Dementia and their families. Tŷ Hapus free counselling offers you the chance to talk in a safe and confidential space whether it’s for support with life’s challenges or just someone to talk to.

The Autism Directory - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Autism Directory is a registered charity, based in South Wales, which provides help, support and advice to those within the autism community. We support individuals, families and professionals. Our services include: An online directory of autism related services, autism friendly businesses...

The Challenging Behaviour Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the charity for people with severe learning disabilities, whose behaviour challenges. We’re making a difference to the lives of children and adults across the UK through: - providing information about challenging behaviour - peer support groups for family carers and professionals -...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Henry Smith Charity - Holiday grants for children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Henry Smith Charity aims to bring about lasting change to people’s lives, helping them to benefit from and contribute to society. We achieve this by funding organisations that work with people to reduce social and economic disadvantage. We want to help people for whom other sources of...

The Listener - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hello, I would like to introduce myself, I am a private sub-contractor Counsellor I offer individual and group intervention for schools and the workplace. Please find attached my brochure. Please reply if you would like more information and please share with anyone who may be interested. I...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

The PDA Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide information, support and training about PDA for individuals, families and professionals. We aim to increase acceptance and understanding of a PDA profile and to improve outcomes for individuals and families by focusing everyone involved on ‘what helps’. The PDA Society is led and run...

YMCA - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith YMCA is the oldest and largest youth charity in the world. In England and Wales, we intensively support 228,000 young people every year, ensuring each young person we meet has an opportunity to belong, contribute and thrive. Please see our website to find your nearest YMCA, offering...

Young Lives vs Cancer (previously CLIC Sargent) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Young Lives vs Cancer yn elusen ganser i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Rydym ni’n cynnig cefnogaeth glinigol, ymarferol, ariannol ac emosiynol i’w helpu i ymdopi â chanser a manteisio i'r eithaf ar fywyd. Mae Young Lives vs Cancer yn brwydro’n ddiflino dros blant a phobl ifanc sydd â...