The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.'

The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course of therapy can help them gain essential functional skills, which can make them far more independent.

The Movement Centre is a registered charity (no. 1075549).

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We treat children aged 0 -18 from all over the UK who have movement disabilities. The children who come to The Movement Centre have medical conditions such as Cerebral Palsy, Global Developmental Delay, Down Syndrome, Genetic conditions and even undiagnosed conditions.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed. Families and professionals can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday to Friday 8am-4pm