Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour.

A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones can mend and scars can heal but a brain injury stays with you for life and impacts on everything you think, feel and do.

The Child Brain Injury Trust is the charity that supports children, young people, their families and professionals and helps them come to terms with what has happened and how to deal with the uncertainty that the future may hold.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Anybody affected by childhood acquired brain injury

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Referrals can be made directly to info@cbituk.org

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

3 Field View
Baynards Green Farm Trading Estate
Bicester
OX27 7SGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday to Friday 9:00 - 5:00pm