Comets '; Rockets - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

One to one play therapy and group programmes to support children and young people aged 3-17 yrs who have witnessed and/or experienced domestic abuse. Support for parents to understand the impact of domestic abuse on their child and programmes to build attachment.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and young people aged 3-17 yrs who have experienced and/or witnessed domestic abuse.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Referrals accepted from any source including self referral provided the criteria is met.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Voluntary Action Centre, 89-90 High Street, Pontmorlais
89-90 High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8UHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday - Friday office hours