Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you.

That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also interviewed individuals and organisations to hear about people’s experiences during these tough times.

Please click on the web link to access the list of resources.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We know that there are many families and individuals affected by rare disease and disabilities who are struggling with the cost of living crisis, which is why, working alongside our partners, we’ve created a brand new resource to help you at this challenging time.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Old Chapel
91 Wrexham Street
Mold
CH7 1HQCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday - Friday: 9am - 5pm