Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18.

Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services. Ty Hafan provides this support to children and families across Wales.
Open 24 hours.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children with Disabilities 0 - 18 years

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Referral based service - referrals taken from families and health or social care professionals

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Service caters for children with severe disabilities and complex health needs whose conditions mean it is likely they will not survive into adulthood.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ty Hafan
Hayes Road
Penarth
CF64 5XX

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ty Hafan
Hayes Road
Penarth
CF64 5XXCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday - Sunday 24 hours