Bridgend Family Information Service (FIS) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Bridgend Family Information Service (FIS) provides free impartial, information and guidance on a variety of services for Professionals, Families, Children And Young People (0-20). This Includes;
• Childcare Provisions
• Childcare Offer, Tax Free Childcare
• Careers In Childcare
• Local Activities (Holiday Clubs, Leisure Activities, Parent And Toddler Groups
• Support Services For Families And Young People
• Knowledge Of Local And National Family Services


Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Anyone can contact the Bridgend Family Information Service (FIS)

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

 Hygyrchedd yr adeilad