Lucy Faithfull Foundation UK - gwefan Shore - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Lucy Faithfull Foundation UK yn dod â gwefan Shore atoch chi, sy’n ceisio darparu man diogel ar-lein i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n poeni am ymddygiad rhywiol.

Poeni am feddyliau neu ymddygiad rhywiol?
Ydych chi’n poeni am eich meddyliau, teimladau neu weithredoedd rhywiol eich hun neu rywun arall? Gallwn ni helpu. Mae gan Shore gyngor a chefnogaeth ddienw i'ch helpu chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod i reoli meddyliau pryderus a dysgu mwy am fyw'n ddiogel ar-lein ac all-lein. Mae ein holl wasanaethau’n ddienw, sy’n golygu nad oes rhaid i chi ddweud pwy ydych chi.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Pobl ifanc a rhieni

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gael mynediad i'r gwasanaeth hwn ar-lein yn rhad ac am ddim

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Mae croeso i bob plentyn a pherson ifanc gysylltu â ni.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mae ein gwasanaeth sgwrsio ar agor bob dydd Llun, 2-5pm a dydd Mercher, 5-8pm.