Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 79 o 79 gwasanaeth

ADDers - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein nod yw i godi ymwybyddiaeth o ADD, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Aspergers ac i ddarparu gwybodaeth a gymaint o gymorth ymarferol a phosib i rai gyda'r anhwylder byddent yn oedolion neu'n blant a'u teuluoedd.

Afasic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Afasic supports and provides information for families with children and young adults who have Speech Language and Communication Needs (SLCN) with a focus on Developmental Language Disorder (DLD). SLCN is the term used for children who have significant difficulties with talking, listening and/or...

Al-Anon Family Groups - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Al-Anon is a worldwide resource for families and friends of problem drinkers. There are over 800 Al-Anon and Al-Ateen groups in the UK where those who are or have been affected by someone else's drinking meet together to gain understanding and support in order to solve their common problems. We...

Anaphylaxis UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Anaphylaxis UK is the only UK-wide charity operating solely for the growing numbers of people at risk of serious allergic reactions and anaphylaxis. While there’s no treatment or cure for anaphylaxis, we believe that by providing information, training and support, there is a brighter future for...

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

ASD Family Support Service for Monmouthshire - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Family Support Service provides support, advice and guidance to children, young people, parents and profressionals who have, or an involved with people who have autistic spectrum disorders.

AVP Wales (Building better relationships) - information Pack for organisations - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Information pack provides more detail about our workshops, who they are aimed at, how they work and how to access them. We are a small charity, based in Wales, We work in all areas of Wales. For more information please contact us at development.wales@avpbritain.org.uk

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

Behavioural Therapy Clinic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide bespoke behaviour analytical services to help individuals, families, residential services, charities and businesses manage or change behaviours, thoughts and emotions that impact upon their quality of life and well-being. ADVICE - Our analytical services help our clients to correctly ...

Cafcass Cymru - Gwent - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu cyngor a chymorth arbenigol sy’n canolbwyntio ar y plentyn, yn diogelu plant ac yn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed mewn llysoedd teulu ledled Cymru fel bod penderfyniadau’n cael eu gwneud er eu budd pennaf. Ni chawn gymryd rhan mewn achos cyfraith teulu ond pan fydd y...

CEFNOGAETH TIWMOR AR YR YMENNYDD - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Helpu teuluoedd i gael y gorau allan o fywyd. Ein gweledigaeth ni yw na ddylai neb deimlo'n unig wrth wynebu effeithiau diagnosis o diwmor ar yr ymennydd.

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

CJD Support Network - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CJD Support Network offers practical and emotional nationwide support for patients, families and professionals, affected by all strains of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). The CJD Support Network offers: - practical and emotional support to individuals and families concerned with all forms of...

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Cry-sis Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cry-sis runs a telephone helpline that offers advice and support to families of sleepless, excessively crying and demanding babies. Callers are referred to a trained volunteer who has had personal experience of crying or sleep problems within their own family.

CURB (Children Under Risk from Bullying) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CURB provides families and parents of children who are victims of bullying with support – letter writing, Authorities Procedures (including Special Educational needs), legal support and 24 hour helpline plus answering services. (3 main areas: young people, post 16 education and special needs)

Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu...

Cymdeithas Genedlaethol Plant Alcoholigion (NACOA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Nacoa (Cymdeithas Genedlaethol Plant Alcoholigion) yn mynd i'r afael ag anghenion plant sy'n cael eu magu mewn teuluoedd lle mae un neu'r ddau riant yn dioddef o alcoholiaeth neu broblem gaethiwus debyg. Rydym yn darparu llinell gymorth gyfrinachol am ddim i blant alcoholigion ac eraill sy'n ...

Cynorthwyo plant milwyr yn ysgolion cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rhaglen Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw Cefnogi Plant Aelodau’r Lluoedd Arfog Mewn Addysg yng Nghymru (SSCE Cymru) a ariannwyd i ddechrau o Gronfa Cefnogi Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) ond a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019. Cenhadaeth SSCE Cymru yw darparu'r cymorth addysgol...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Direct Mediation Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfryngu teuluol preifat a Chymorth Cyfreithiol mewn perthynas â threfniadau plant a materion ariannol ac eiddo. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0113 468 9593 neu info@directmediationservices.co.uk

Ethnic Minorities & Youth Support Team (EYST) - Wrexham - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ethnic Minorities & Youth Support Team was set up in 2005 by a group of ethnic minority young people in Swansea. It aimed to fill a gap in provision for young BME people aged 11-25 by providing a targeted, culturally sensitive and holistic support service to meet their needs. Since then, EYST...

Families Anonymous - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Families Anonymous is a world-wide fellowship of family members and friends affected by another's abuse of mind-altering substances, or related behavioural problems. Families Anonymous has groups, spread throughout the country, which meet regularly. Any concerned person is encouraged to attend...

Family Liaison Officer Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Family Liaison Officer Role is to support and help families living in Gwent who have a child or young person who is undergoing diagnosis or has a diagnosis of a disability or developmental difficulty. we can provide help, support and signposting with matters such as: • Liaising with health ...

Finding a Nani/Nannies in Monmouthshire - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

If you are looking for a nanny, Monmouthshire Family Information can advertise your request to people across the county via our social media pages. The FIS may also be able to provide some support to individuals wishing to complete nanny qualifications. Call the FIS on 01633 644527.

Forget-me-not Chorus Online Session - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ein cymuned: Cefnogi pawb sy'n byw gyda dementia Ydych chi'n chwilio am grŵp i'ch cefnogi wrth i chi wynebu heriau dementia? Ymunwch â ni a channoedd o bobl eraill sy'n deall. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim, ac nid oes angen atgyfeirio. Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

Healthy Start Vouchers - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn feichiog neu gyda plentyn on dan 4? Yna efallai y byddwch yn gymwys i gael talebau cychwyn iach. Cynllun prawf modd yw cychwyn iach sy'n darparu talebau wythnosol y gellir eu gwario ar ffrwythau a llysiau yn eich co-op bwyd lleol. Mae bag ffrwythau a llysiau yn ffordd wych o wneud bwydydd...

Home Start Monmouthshire - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Home Start Cymru is a voluntary organisation committed to promoting the welfare of families. Together, with our trained volunteers, we work alongside families offering compassionate and confidential support, tailored to each family. We offer support to parents in a number of ways: Home visiting ...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

Huntington's Disease Support Group - South Wales - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a volunteer run support group from the HDA for people connected to Huntington's Disease to gather together, share information and knowledge and support each other. Often people involved with HD can feel very isolated and that other people don't really understand what it means to have the ...

Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rhoi gwybodaeth am: Pob math o ofal plant - Gofalwyr Plant, Gofal Allan o'r Ysgol, Meithrinfeydd Dydd a Chylchoedd Chwarae (prisiau, oriau, nodweddion, manylion cyswllt, adroddiadau, ffotograffau ac ati) Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar - canfod lle mae eich plentyn 3 neu 4 oed yn gymwys i dderbyn ...

Kolourful Unique - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith ‘Kolourful Unique’ provides a safe and creative learning environment for children and students with additional learning needs who either attend school on a part-time basis or are unable to attend school at all, between the ages of 0-16 years.

La Leche League Breastfeeding - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide parent to parent support for all breastfeeding parents at every stage of their breastfeeding journey, via our helpline, through social media, online help forms and face to face local meetings. We believe that mothering through breastfeeding is the most natural and effective way of...

Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl. Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn...

Magu Plant. Rhowch amser iddo - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth sawl sefydliad a gweithiwr proffesiynol, gan gynnwys seicolegwyr, ymwelwyr iechyd, academyddion ac arbenigwyr ar rianta. Dim dweud wrth rieni beth i’w wneud yw’r bwriad, ond cynnig gwybodaeth ymarferol, cyngor a gweithgareddau...

ManKind Initiative - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The ManKind Initiative is a national charity (registered in 2001) providing an information and signposting service to male victims of domestic abuse and their families. The helpline is manned by trained people who give information and support on all aspects of domestic abuse. They signpost...

Max Appeal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to try to ensure that every person with 22q11.2 deletion lives an independent and prosperous a life as possible. That's not mission impossible! - We run events for people of all ages to share experiences, develop and learn. - We provide information and resources. - We provide...

Microphthalmia, Anophthalmia & Coloboma Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

MACS provides emotional and practical support to people born without eyes and partially developed eyes and their families. They put families who have been through similar experiences in touch with each other and for emotional and peer support, as well as organising events and activities to bring ...

Mini First Aid Cardiff and Newport - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Multi Award winning classes are delivered in a relaxed and comfortable style and give you confidence to know what actions to take if faced with a medical emergency. Mini First Aid offers a range of classes for all the family; parents, grandparents, carers and for children as young as three...

National Association For Child Support Action (NACSA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Maintenance law is complex, and solicitors are hard to find and expensive to hire. NACSA have been dealing with child maintenance law for over 20 years, and have the expertise to offer sound advice when things go wrong. We help parents who have been assessed incorrectly, who may be paying...

National Day Nurseries Association (NDNA) Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

National Day Nurseries Association (NDNA) began as a group of nurseries who came together to share good practice and ideas. In Wales, we have a thriving membership representing private day nurseries, with active member networks in local authority areas across the country, and an office in Conwy. ...

People in Harmony - making mixed race matter - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae People in Harmony (PIH) yn sefydliad aelodaeth ar gyfer pobl o hil gymysg, teuluoedd a chyplau. Rydym wedi bod yn darparu gwybodaeth a chymorth ers 50 mlynedd i aelodau, ymchwilwyr, cyrff statudol a’r cyhoedd. Un o’n nodau yw dylanwadu a gwella’r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus megis...

Pregnancy in Mind - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae beichiogrwydd a dod yn rhiant newydd yn gyfnod o newid. Efallai eich bod chi’n teimlo dan bwysau neu’n unig, neu efallai bod rhywbeth nad yw’n teimlo’n iawn neu ddim fel y buasech yn ei ddisgwyl. Does dim rhaid i chi fynd drwy hyn ar eich pen eich hun, rydyn ni yma i’ch cefnogi chi. Beth yw...

Prosiect Acorn Sir Fynwy - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn darparu cefnogaeth rhianta i deuluoedd sy’n byw yn Sir Fynwy. Rydym yn darparu rhaglenni rhianta seiliedig ar dystiolaeth, cefnogaeth grŵp anffurfiol, sesiynau galw heibio, gweithdai a chefnogaeth wedi ei deilwra i weddu i angheion unigol. Cynigiwn gefnogaeth rhianta yn y cayfnod cyn...

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

Retina UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Retina UK is the national charity for families living with inherited retinal dystrophies. We fund research and provide information and support to those affected by inherited sight loss and the professionals who support them. Helpline: 0300 111 4000 – Our helpline is operated by volunteers all...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you. That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also...

Ser Bach / Little Stars - Shine Cymru - Early Intervention Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sêr Bach / Little Stars - Shine Cymru’s Early Intervention Project. This service focuses on providing support, information and advice on / to: • Benefits, finances and funding • parents-to-be who have received an ante-natal diagnosis of spina bifida and/or hydrocephalus • new parents, and...

Shine Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Shine Cymru provide specialist support, advice and information throughout the life of anyone living with spina bifida and/or hydrocephalus, as well as to parents, families, carers and professional health and social care staff. Shine's Support and Development workers can be contacted to provide...

Sian Barwell (Nanny) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Norland qualified. NNEB trained and qualified. Norland maternity nurse (non-medical) trained. First Aid trained. DBS checked. Baby massage instructor.

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

SNAP Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SNAP Cymru provides accurate information, independent advice and support for a range of educational issues including assessments, statements of special educational needs, bullying, school attendance, exclusion, health and social care provision and disability discrimination. We also provide...

Support After Murder & Manslaughter ( SAMM) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SAMM is a national UK Charity (No 1000598) supporting families bereaved by Murder and Manslaughter. We also provide advice and training to many agencies on issues relevant to the traumatically bereaved. We believe that the support of others who share similar experiences is pivotal for the...

Supportline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

SupportLine offers confidential emotional support to children, young adults and adults by telephone, email and post. We work with callers to develop healthy, positive coping strategies, an inner feeling of strength and increased self esteem to encourage healing, recovery and moving forward with...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tiny Tickers Think Heart - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Think Heart - tiny tickers. Dysgwch sut weld arwydd o ddiffyg yn nghalon eich babi newydd. Elusen sy'n anelu i wella sut mae canfod a gofalu am fabis sydd a cyflwr calon difrifol. Gallwch weld y wybodaeth ar y safle gwe neu cysylltu trwy ebost, neu cyfryngau cymdeithasol.

Tommy's - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We’re Tommy’s, the leading charity that exists to stop the heartbreak and devastation of baby loss and make pregnancy and birth safe – for everyone. To do this, we work across the whole pregnancy journey to drive change at every level – translating our research breakthroughs into new tests and...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Tŷ Hapus Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Tŷ Hapus our mission is to provide support for those with Dementia and their families. Tŷ Hapus free counselling offers you the chance to talk in a safe and confidential space whether it’s for support with life’s challenges or just someone to talk to.

The Centre for Emotional Health (Family Links) - Hyfforddiant i arweinwyr grwpiau rhieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein hyfforddiant Arweinydd Grŵp Rhieni 4 diwrnod yn galluogi ymarferwyr i gyflwyno grwpiau 10 wythnos ar gyfer rhieni sy'n arwain at welliannau yn ymddygiad eu plant a bywyd teuluol, lleihau problemau ymddygiad a gorfywiogrwydd, gwella canlyniadau iechyd meddwl i blant a'u rhieni, gostyngiad ...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Ectopic Pregnancy Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Ectopic Pregnancy Trust believes that the deaths and trauma associated with ectopic pregnancy should be prevented or minimised and provides information and support to anyone going through this very difficult period of their lives. Ectopic pregnancy is a common, life threatening condition...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

The PDA Space - Free online books - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

These are free resource eBooks that cover a wide range of topics from sensory processing differences to reasonable adjustments within education.

The PDA Space - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The PDA Space is a community led project that holds monthly workshops on the 2nd Friday of the month via Zoom at a small cost. We provide monthly live workshops and pre-recorded webinars for parents and professionals who want to become informed when supporting children with a neurodivergence.

The Respite Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We fund suitably qualified carers to take over so that the usual carer can take a well earned break. Most of our grants are for a few hundred pounds but we are happy to share funding with other sources. Please note that we do not fund the carers break, or anything associated with it, just the...

Vasculitis UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Vasculitis UK aims to support those suffering from vasculitis diseases and their families by providing information and advice, and helping them to contact others with vasculitis. Do you already have vasculitis or are you suspected of having vasculitis? Does someone you know have vasculitis?...

Vesta - Specialist Family Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SUPPORT OFFERED VIA PHONE AND INTERNET Vesta - Specialist Family Support CIC was formerly known as Polish Domestic Violence Helpline (PDVH). We offer specialist services for Polish families in England and Wales. Our support focuses on domestic abuse, parenting and mental health. We offer: -...

We Stand - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We Stand supports all non-abusing parents and carers whose children have been sexually abused. We provide a range of unique and specialist support services, offering practical and emotional support to non-abusing parents, carers and families. These include a UK wide helpline, talking therapy for ...

Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months. It's run by the national charity Designability. Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence, spatial...

Words For Life - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Safle gwe cyfrwng Saesneg s'yn rhoi gwybodaeth am ddatblygiad cyfathrebu eich plentyn. syniadaiu am weithgareddau i chi a'ch plentyn er mwyn datblygu'r sgiliau.Mae syniadau tebyg ar gyfer y Gymraeg ar rhan "I Rieni" o safle gwe Mudiad Meithrin ar https://www.meithrin.cymru/i-rieni/

Working Families Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working Families is the UK’s leading work-life balance organisation. The charity helps working parents and carers and their employers find a better balance between responsibilities at home and work. Our Legal Helpline gives parents and carers advice on employment rights such as maternity and...

Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol Addysg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Nod tîm Addysg CEOP yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yw helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cam-drin plant yn rhywiol ar-lein. Rydym yn gwneud hyn drwy ein rhaglen addysg, gan ddarparu hyfforddiant, adnoddau a gwybodaeth i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc...