Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 118 o 118 gwasanaeth

1 Voice - Communicating Together - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

1Voice takes a family and social perspective on communication and recognises the great need for adult role models to inspire children and families alike. 1Voice promotes families supporting each other to overcome the isolation that being unable to speak can bring.Network and support for children ...

A Child of Mine Help for Bereaved Parents - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

A Child of Mine is here to help and support anyone affected by the death of a child, in as many ways as we possibly can. Our website will always continue to be a main focus as a valuable resource for families after a child's death, but as time has moved on A Child of Mine has grown too, and we...

Action for Children in the Vale of Glamorgan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide the following services to families in the Vale of Glamorgan. All referrals need to be made by an allocated social worker: Vale Family Support Service – provide a range of evidence based interventions using a solutions focused and therapeutic PACE Trauma informed approach. We support...

Afasic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Afasic is the only charity representing children and young people who have difficulties talking and or understanding their home language; we offer support information and advice to their parents and carers and run monthly parent support groups. We have dedicated Family Support Workers supporting ...

Amelia Trust Farm - GROW project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Amelia Trust Farm is a small charity and Care Farm based in Barry. We run an alternative education provision called the GROW programme. The GROW programme supports disadvantaged and vulnerable young people from across South Wales. Many of our young people struggle in mainstream education, and...

AP Cymru - The Neurodiversity Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

AP Cymru provides a direct support service to neurodiverse children, young people and their families prior to, during and following diagnosis. Our families can access a wide variety of workshops, training courses, clinics, guest speakers, and family fun sessions. The waiting lists for therapies...

Ar Trac - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The project brings together a range of interventions, co-produced by local agencies with children and young people. Ar Trac’s suite of age-appropriate services can be tailored based on the individual needs and strengths of the child and their family. As such, the project and what it offers will...

Aros yn ddiogel oddi cartref – canllaw i rieni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae taro’r cydbwysedd cywir rhwng gadael eu hannibyniaeth i blant a sicrhau eu diogelwch pan fyddan nhw oddi cartref yn gallu bod yn anodd. Mae canllaw gan yr NSPCC yn rhoi cyngor a chynghorion ymarferol i rieni am farnu a ydy plentyn yn barod i fod allan ar ei ben ei hun a sut i’w paratoi am...

B.I.R.D Brain Injury Rehabilitation & Development Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

At BIRD, we offer genuine hope for improvement when all hope seems lost. At BIRD we support children with communication, learning, social and emotional and/or physical difficulties. The people we treat may be affected by: Dyslexia/dyspraxia Stroke Autism ADHD / ADD Cerebral palsy Congenital...

Barnardo's Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bu Barnardo's Cymru yn gweithio yng Nghymru ers dros gan mlynedd. Ei nod yw estyn allan i blant, pobl ifanc, teuluoedd a'r cymunedau mwyaf difreintiedig er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd. Ymdrechwn i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu gwireddu eu ...

Barnardo's School Based Counselling: Vale of Glamorgan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Our Vale of Glamorgan School and Community Based Counselling Service provides counselling to young people aged 10-19 years old. Counselling is a type of talking therapy, where the young person can meet with a qualified Counsellor to explore their thoughts and feelings and to develop ways of...

bibic - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Bibic is a national charity and exists to maximise the potential of children and young people with conditions affecting their social, communication, sensory, motor and learning abilities. To give children the opportunity to develop to their full potential and support their families through an...

Boloh - Llinell Gymorth Covid-19 y teulu Du ac Asiaidd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Barnado's hefyd wedi lansio llinell gymorth a chyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we gyntaf ledled y DU i blant, pobl ifanc a theuluoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn cael ei redeg gan gynghorwyr a therapyddion arbenigol hyfforddedig sydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol ac yn gallu...

Brake. The Road Safety Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide Information and guidance, legal support, for professionals and carers if a crash victim. Raise awareness to road safety issues with schools and families, in communities and workplaces. Implement road safety projects, run national campaigns such as Road Safety Week to promote safe and...

Cerebra - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cerebra is a unique charity set up to help improve the lives of children with brain related conditions through research, education and directly supporting the children and carers. Living with neurological conditions can make life very hard, not just for the child, but for their family too. We...

Cerebral Palsy Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cerebral Palsy Cymru is a specialist therapy centre and registered charity. We provide individually tailored therapy for children who have cerebral palsy and other allied neurological conditions. Our aim is to improve the quality of life for children so that they can participate in everyday life ...

CLIMB - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

CLIMB is the National Information and Advice Centre for Metabolic Diseases and is the only charity in the UK to provide advice, information and support to children, young adults, families and professionals affected by metabolic diseases. CLIMB.org.uk, strongly believes that every child should be ...

Connect Resolve - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Working with families to strengthen or reconnect relationships . Improving communication and helping parents to understand their child's behaviour. Enabling parents to co-ordinate their parenting styles. Working with just parents or the whole family. Also offers parent/child mediation.

Contact for families and disabled children - Hemiplegia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hemiplegia services are provided by Contact, the charity for families with disabled children. On the website you'll find advice and support for families with children with hemiplegia, continuing the work of the UK charity HemiHelp. Hemiplegia (sometimes called hemiparesis) is a condition, caused ...

Crisis Intelligent - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a parent/Caregiver struggling with your child's behaviour and struggling to understand why the behaviours are present? Do you find yourself asking: Why? Are they trying to wind me up? They know what buttons to press. Their manipulative, spoilt, controlling! Welcome to being a parent, its ...

CUBE - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Understanding Anxiety, is a 6 week group focusing on helping children with support strategies and resources to help them understand their anxiety.

Cued Speech Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the only charity based in the UK providing family support, training and information to help deaf people see what you’re saying with Cued Speech. Cued Speech provides the foundation for all other communication interventions for deaf babies, children and adults by making spoken language...

Cymdeithas Frenhinol Plant Dall - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ers dros 150 o flynyddoedd, mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (The Royal Society for Blind Children) (a elwid gynt yn Gymdeithas Frenhinol y Deillion (The Royal Blind Society)) wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc dall (0 — 25 oed) i fyw bywyd heb gyfyngiadau. Mae ein Hymarferwyr Teulu...

Cymryd Rhan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymryd Rhan yn elusen a ffurfiwyd yn 1986 i hyrwyddo a chynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n fregus ac o dan anfantais oherwydd eu dysgu a/neu anabledd corfforol, iechyd meddwl neu oedran. Rydyn ni'n cefnogi pobl i fyw eu bywyd yn eu ffordd. Rydym yn cymryd agwedd dryloyw a chynhwysol tuag at y...

Cynllun Cymorth Lleoedd (Teuluoedd yn Gyntaf) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Caiff y Cynllun Cymorth Lleoedd ei gyfeirio gan Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (EYDCP) yng Nghyngor Bro Morgannwg. Mae cyllid ar gael er mwyn cynorthwyo plentyn y mae ganddynt anabledd/angen dysgu ychwanegol neu blentyn mewn angen: bydd angen i asiantaeth/sefydliad neu...

Child Bereavement UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children, parents and families to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We support children and young people up to the age of 25 who are facing bereavement, and anyone affected by the death of a child of any age. We provide training to...

Child Bereavement UK Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Child Bereavement UK helps children and young people (up to age 25), parents, and families, to rebuild their lives when a child grieves or when a child dies. We also provide training to professionals, equipping them to provide the best possible care to bereaved families. For more information or...

Child Brain Injury Trust - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every 30 minutes, a child or young person will acquire a brain injury. This could be the result of an accident, an illness such as meningitis or encephalitis, a poisoning, a stroke or a brain tumour. A brain injury has a devastating and life-long impact on the child and their whole family. Bones ...

Children and Families Cymru (St Giles Trust) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The overall aim of the project is to empower families to create positive futures for the children within their families we aim to break any cycles such as offending, poverty and unemployment. The project has 2 elements - firstly, we look at foundational issues such as homelessness, health,...

Children’s Autism Support Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Children’s Autism Support Service (CASS) is run by Barnardo’s Cymru on behalf of Vale of Glamorgan Families First. The service supports families with children (aged between five and 18 years) who have and have not received a formal Autism diagnosis. Via online and face to face meetings, we...

Deall eich ymennydd (ar gyfer pobl yn eu harddegau yn unig) - Cwrs ar-lein AM DDIM - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae deall ymennydd eich pobl ifanc yn eu harddegau yn gwrs ar-lein am ddim i bobl ifanc yn eu harddegau. - Ydych chi wedi sylwi ar newidiadau yn eich ymddygiad? - Ydych chi’n cysgu mwy nag arfer? - Eisiau gwybod pam mae pobl yn eu harddegau yn fwy agored eu meddwl? Mae eich ymennydd yn newid!...

Dechrau'n Deg Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu hyn I helpu pob plant gael dechrau deg mewn bywyd: Mae hyn yn cynnwys: . Gofal plant wedi'i ariannu mewn dewis o leoliadau i blant o'r tymor ar ôl eu hail ben-blwydd i'r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd 2.5 awr y dydd 39 wythnos y flwyddyn . Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd dwys a...

Disability, Pregnancy and Parenthood - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae DisabledParent.org.uk yn wefan gan Disability Pregnancy & Parenthood, elusen gofrestredig dan arweiniad ei defnyddwyr sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a chefnogaeth well i bobl anabl yn ystod beichiogrwydd ac fel rhieni. Rydym ni’n darparu’r wefan hon fel ffynhonnell gwybodaeth a chymorth i rieni ...

Down's Heart Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth yn ymwneud â phroblemau ar y galon sy'n gysylltiedig â Syndrom Down gyfeillgar rhiant. Mae'r Grŵp yn anelu at ddarparu diduedd, hyd at ffeithiau hyd yn hyn, gan alluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus.

Earlybird and Earlybird Plus Parent and Teen Life Programme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

EarlyBird, EarlyBird Plus Parenting and Teen Life are support programmes for parents and carers, offering advice and guidance on strategies and approaches to working with autistic children. The programmes work on understanding autism, building confidence to encourage interaction and...

Ethnic Minorities and Youth Support Team Wales (EYST) BME CYP Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy'r Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, y Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid (EYST Cymru) yn falch o gyhoeddi ein Prosiect BME CYP cyffrous newydd i gefnogi plant 0 i 25 oed a'u teuluoedd sydd ag anghenion...

Gwasanaeth Atal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod y Gwasanaeth Atal yw cefnogi a gweithio gyda phobl ifanc 8 i 17 oed yr ystyrir eu bod mewn perygl o droseddu neu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Atal Mae cyfarfodydd achos yn cynnwys nifer o gynrychiolwyr o wahanol asiantaethau (e.e. yr heddlu, ysgolion, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol)...

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Chymorth Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Chymorth Cynnar (GCIChC) yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 8 a 17 oed sy'n cymryd rhan, neu sydd mewn perygl o gymryd rhan, mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu a dioddefwyr eu troseddau/ymddygiad. Ein gweledigaeth yw cefnogi pobl ifanc ...

Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Bro Morgannwg (FIS) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni’n siop un stop i deuluoedd ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynnig gwybodaeth ar ofal plant, gweithgareddau i blant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn y Fro. Mae hyn yn cynnwys: gofal plant cofrestredig ac heb ei gofrestru, grwpiau rhieni a phlantos bach, cynlluniau gwyliau a ...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gyd-fenter arloesol i gynnig gwasanaethau mabwysiadu. Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru a Gwasanaethau Iechyd ac Addysg. Mae 22...

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y gofrestr genedlaethol sy’n cysylltu ac sy’n dod o hyd i deuluoedd yw Cofrestr Fabwysiadu Cymru. Y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru sy’n ei chynnal. Mae’n cynnig gwasanaeth unigryw i gynorthwyo asiantaethau mabwysiadu Cymru sy’n dod o hyd i deuluoedd i blant a darpar...

Gwasanaeth Rhianta’r Fro - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni’n rhoi cymorth i deuluoedd â phlant rhwng 0-18 ledled Bro Morgannwg, er mwyn adeiladu ar gryfderau a chyflwyno newidiadau cadarnhaol a galluogi rhieni i deimlo’n fwy hyderus wrth reoli ymddygiad, trefniadau dydd i ddydd a ffiniau. Rydyn ni’n canolbwyntio ar hybu lles emosiynol a...

Gweithredu dros Blant / Action for Children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gweithredu dros Blant wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers 1911. Rydyn ni’n cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed yng Nghymru drwy dros 100 o brosiectau a gwasanaethau, a hynny mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau trydydd sector. Ein nod yw rhoi ...

HeartLine Families - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Heartline Families is a place for families of children with heart defects, whether congenital or acquired, to come to for support, information and understanding. We provide an online Facebook group for parents to discuss issues. The group is private and by invitation only (you will receive an...

Home Start Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nid yw magu plant bob amser yn hawdd! Gall fod yn unig, yn rhwystredig, yn dorcalonnus ac yn llethol. Nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae Home-start Cymru yn gweithio ochr yn ochr â theuluoedd yn union fel eich teulu chi gan roi cefnogaeth dostruriol a chyfinachol.

Home start Cymru - gwirfoddolwch gyda ni - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Home-Start Cymru yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol cyfrinachol, rhad ac am ddim, i rieni plant ifanc ledled Cymru drwy wirfoddolwyr hyfforddedig. Mae gwirfoddoli yn ffordd gadarnhaol o gefnogi Home-Start Cymru a theuluoedd mewn angen. Brwdfrydedd ac awydd i helpu yw’r unig...

Home-Start Rainbow Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Are you a family, with at least one child under the age of 11 and are struggling with Mental Health, isolation or implementing boundaries and routines for your children? Then you could be eligible for some free remote support from one of our trained Rainbow volunteers. Our volunteers provide...

Hope Support Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hope supports young people aged 5-25 when a loved one has a serious illness such as cancer, Motor Neuron Disease, organ failure etc. We're available from the moment of diagnosis for however long we're needed, whatever the outcome for the patient. Our online support service is available across...

Independent Panel For Special Education Advice (IPSEA) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Independent Parental Special Education Advice (IPSEA) is a volunteer based charity which gives FREE and INDEPENDENT advice to parents about education. IPSEA may be able to help if you feel your child's needs are not being met, for example: if you are not happy at the way the school is meeting...

Inspired Learning- Independent and Outreach services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are an Independent School for Social, Emotional and Mental Health needs. We support learners between the ages of 7-16. We will provide provision for anxious learners who do not attend school. The provision will provide therapeutic support and family support

Interactive Multi-Sensory Room - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The room has the latest sensory equipment to stimulate development opportunities for children, young people and adults with severe, profound, multiple learning difficulties, cerebral palsy, autism and other sensory impairments.

KeyCreate - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We run bespoke workshops for people of all ages with additional needs and disabilities in South Wales. We are well qualified and experienced in providing arts and creative therapy, and use music, drama, movement, storytelling, creative and sensory experiences to raise self-esteem and encourage...

KeyCreate Family Playgroup - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Open for business - please check our facebook page for updates. A warm and welcoming stay and play group for preschool and home educated children with additional needs, disabilities, and life-limiting conditions, and their families, friends, and carers. Run by specialists in play, disability,...

Kids Cancer Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Kids Cancer Charity is a national charity that supports children with cancer and their families. When you have a child who has cancer, you can feel so many different emotions - shock, fear, anger, hurt, helplessness, confusion and even betrayal. It may feel as though nothing makes sense...

LATCH - Elusen Canser Plant Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall cael plentyn efo diagnosis o canser neu lewcemia, dod fel ergyd ddinistriol. Pan mae plentyn wedi’i ddiagnosio gyda canser neu lewcemia, gall y driniaeth cemotherapi cymryd rhwng 6 mis i 3 blwyddyn, gyda triniaeth dilyniant a gwiriadau yn ystyr gall y plentyn bod o dan goruchwyliaeth...

Lucy Faithfull Foundation UK - gwefan Shore - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Lucy Faithfull Foundation UK yn dod â gwefan Shore atoch chi, sy’n ceisio darparu man diogel ar-lein i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n poeni am ymddygiad rhywiol. Poeni am feddyliau neu ymddygiad rhywiol? Ydych chi’n poeni am eich meddyliau, teimladau neu weithredoedd rhywiol eich hun neu...

Lucy Faithfull Foundation UK and Ireland resources/website - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gweithio ledled Cymru i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Mae atal wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, Byrddau Lleol Diogelu Plant, yr heddlu, y llywodraeth, y...

Lles Ieuenctid - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Gwasanaeth Lles Pobl Ifanc Teuluoedd yn Gyntaf yn broject a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd yn seiliedig ar ymagwedd amlasiantaeth o gefnogi pobl ifanc. Bydd Gwasanaeth Lles Pobl Ifanc y Fro yn cynnig cymorth wedi ei dargedu i bobl ifanc sydd wedi wyneb profiadau plentyndod sydd yn...

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TMae'r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd a fydd yn eu galluogi i ddatrys eu pryderon yn annibynnol, neu a fydd yn helpu i nodi gwasanaethau priodol y dylid cyfeirio atynt. Bydd Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yn anelu at: • Gwrando a rhoi cyngor ar sut...

Llinell Gymorth Iaith a Lleferydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd y Therapydd Lleferydd ac Iaith yn gallu rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am ddatblygu sgiliau siarad, ac awgrymu gweithgareddau y gallwch eu gwneud i annog sgiliau chwarae, dealltwriaeth o iaith, defnydd o eiriau a chyfathrebu cyffredinol.

Llinell gymorth y sefydliad dyspracsia - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae’r Sefydliad Dyspracsia yn elusen sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, a sefydlwyd ym 1987 fel yr Ymddiriedolaeth Dyspracsia gan ddwy fam a gyfarfu yn Ysbyty Great Ormond Street ar gyfer Plant Sâl. Mae Anhwylder Datblygu Cydgysylltiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n dyspracsia, yn...

Maethu Cymru Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r tîm Maethu yn gyfrifol am recriwtio, hyfforddi, asesu a goruchwylio/cynorthwyo gofalwyr maeth ym Mro Morgannwg. Rydym yn darparu gofal ar gyfer plant/pobl ifanc y maent yn cael eu cyfeirio atom o'r timau Gwasanaethau Cymdeithasol yn unig. Fodd bynnag, rydym yn derbyn ceisiadau gan...

Max Appeal - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our mission is to try to ensure that every person with 22q11.2 deletion lives an independent and prosperous a life as possible. That's not mission impossible! - We run events for people of all ages to share experiences, develop and learn. - We provide information and resources. - We provide...

Mini First Aid Cardiff and Newport - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Multi Award winning classes are delivered in a relaxed and comfortable style and give you confidence to know what actions to take if faced with a medical emergency. Mini First Aid offers a range of classes for all the family; parents, grandparents, carers and for children as young as three...

Mudiad Meithrin - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg....

Nanny Proffesiynol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

- Lapio gofal o gwmpas - Cymorth gwaith cartref - Athrawon hyfforddedig yn asst - Gwiriad DBS - Rhodd i blentyn ar gofrestru

National Youth Advocacy Service (NYAS) - Vale of Glamorgan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

NYAS provide confidential, professional independent advocacy services to children and young people who are known to the Vale of Glamorgan, who are: - Looked after. Advocacy support can involve issues such as: Contact with family, placement planning, disabilities, transition, short breaks,...

Newlife the charity for disabled children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Every day, Newlife is changing the lives of disabled and terminally ill children across the UK. We provide thousands of items of equipment every year. Fast-tracking delivery, to prevent suffering and when time is very precious. Childhood cancers, birth defects, accidents, diseases and infections ...

NYLO (Maeth i'ch un bach) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae NYLO yn rhaglen 8 wythnos am ddim a all eich helpu i deimlo'n fwy hyderus i roi deiet cytbwys i'ch plentyn a'i helpu i fod yn bwysau iach. Dros y 68 wythnos mae'r rhaglenni'n cwmpasu: -Deiet iach a chytbwys i blant ifanc -Meintiau dognau cywir a dewisiadau byrbrydau iach - Darllen labeli...

Odeon - Autism Friendly Cinema Screenings - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The ODEON hold Autism friendly screenings which are mainstream films shown in a sensory friendly environment. Lights are low, sound is turned down, trailers are omitted and people can bring their own food, make noise and move around the cinema as they feel comfortable. The screenings are for...

Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Family Support Group was formed in 1991. Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) is an inherited, relatively rare condition associated with the abnormality of cilia (microscopic hairs that beat in the airways, sweeping secretions out of the respiratory tract). PCD...

Prosiect Ymdeimlad o Chwarae - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Cynhelir y sesiynau yng nghartref y teulu ar sail 1: 1. Mae gweithgareddau'n canolbwyntio ar chwarae, rhyngweithio a datblygiad plant. Nod y sesiynau yw cefnogi rhieni i gydnabod gwahanol gamau datblygiad eu plentyn a'r rôl y maent yn ei chwarae wrth wella hyn ymhellach. Mae'r sesiynau hyd at 1...

Rainbow a 1 Group - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rainbow a’r 1 Group yn sesiwn chwarae galw heibio wythnosol yn ystod y tymor yn unig i blant hyd at bump oed sydd ag anghenion ychwanegol. Mae Rainbow wedi ymuno gyda'r 1 Grŵp (a gynhaliwyd yn rhithiwr yn flaenorol) i ddarparu amgylchedd cefnogol i blant a theuluoedd ddod at ei gilydd i gael ...

React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Restricted Growth Association (RGA) UK - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Restricted Growth Association (RGA) is a registered charity (No 261647) that provides information and support to people of restricted growth and their families. The RGA provides support to those experiencing the social and medical consequences of restricted growth (dwarfism). Our goal is to ...

RNIB Children and Family Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. RNIB work with visually impaired children and young people, their families and the professionals who support them to promote good quality education and social experiences. Direct support services include: Family Support; Early Years;...

Round Table Children's Wish - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Round Table Children’s Wish is a registered charity dedicated to granting handcrafted wishes for children and young people with life threatening illnesses. We pride ourselves on our supportive and caring approach in every aspect of our work, but most importantly in the granting of wishes. We do...

Rhaglen E-PAtS (Dulliau Cadarnhaol Cynnar o Gefnogi) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae E-PAtS yn grŵp 8 wythnos ar gyfer teuluoedd plant (0-5 oed) sydd ag anableddau dysgu sy'n dod i'r amlwg. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar feysydd y mae angen cymorth â nhw ar deuluoedd, fel cyfathrebu, cwsg, materion ymddygiad a lles personol. Mae E-PAtS wedi'i gynllunio i ddarparu cymorth...

Same but Different: Cost of Living Support - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We know that there are many families affected by rare diseases and disabilities who are struggling with the cost of living crisis… and we want to help you. That’s why, working alongside our partners, we’ve created a list of resources to help you at this challenging time. We have also...

School Improvement And Inclusion - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Improvement and Inclusion Service includes: - Complex Needs Assessment and Liaison Service - Statutory Assessment Team - Management of Statements of Special Educational Needs (SEN), including SEN transport - Management and co-ordination of the difficult to engage pupils including excluded...

Shine Cymru - Cardiff and the Vale - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Shine Cymru – Cardiff and Vale provide specialist support, advice and information throughout the life of anyone living with spina bifida and/or hydrocephalus, as well as to parents, families, carers and professional health and social care staff. Shine's Support and Development workers can be...

Siarad Gyda Fi - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen ymgyrch ‘Siarad Gyda Fi’. Mae'n cynnwys adrannau i rieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant sy'n dysgu siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch. Mae pob plentyn yn...

Sibs - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Sibs is the only UK charity representing the needs of siblings of disabled people. Siblings have a lifelong need for information, they often experience social and emotional isolation, and have to cope with difficult situations. They also want to have positive relationships with their disabled...

Society for Mucopolysaccharide Diseases - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The MPS Society is the only UK charity supporting individuals and families affected by MPS and related diseases. We offer an individual advocacy support service with skilled and experienced staff who can offer you a wide range of support depending on you or your family’s needs. The rarity of...

Teulu Service (family) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Teulu Service consists of 5 temporary RSL properties, floating support and drop-in services. Temporary accommodation: 5 units are dedicated to vulnerable families living in designated RSL properties. Support workers will provide a flexible model of support which is tailored to meet...

TGP Cymru (Prosiect Ffoaduriad a LLoches i Blant a phobl ifanc) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Rhaglen Ffoadur a Lloches Lloches TGP Cymru yn cynnig dull cyfannol ar sail hawliau i gefnogi a grymuso pobl ifanc. Rydym yn cynnig: Eiriolaeth broffesiynol, annibynnol, arbenigol Mentora Llesiant/cwnsela grŵp Cyfranogiad Grŵp ieuenctid Belong Cynllun Mentora Cymheiriaid Cyngor ac...

Tîm Derbyn (Gwasanaethau Cymdeithasol) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Y Tîm Derbyn yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sy’n mynegi pryderon newydd ynghylch llesiant plentyn neu wybodaeth newydd am blentyn y mae’r tîm eisoes yn gwybod amdano. Mae’r tîm yn cynnig gwasanaethau asesu yn ogystal â chyfeirio pobl at wasanaethau priodol eraill. Mae croeso i chi...

Tîm Iechyd Plant ac Anabledd - Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn dîm amlddisgyblaethol arbenigol sy'n credu bod plentyn y mae ganddynt anabledd yn blentyn yn gyntaf, ac y dylid eu hannog a'u helpu i fanteisio ar yr un gwasanaethau a thriniaethau ag y mae plant eraill heb anableddau yn manteisio arnynt. Yn ogystal, rydym yn cael cyswllt gyda'r...

Tîm o Amgylch y Teulu - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Tîm o Amgylch y Teulu yn rhan o ddarpariaeth Cymorth Gynnar Bro Morgannwg sy'n cefnogi Plant, Pobl Ifanc (0-18 oed) a'u Teuluoedd, a allai elwa o gymorth ychwanegol i oresgyn anawsterau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Byddwn yn cwblhau Asesiad Lles i nodi cryfderau yn ogystal ag anawsterau...

Tros Gynnal Plant (TGP) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith TGP Cymru is a leading independent Welsh children’s charity working with some of the most vulnerable and marginalised children, young people and families in Wales. They may be experiencing difficulties in accessing appropriate services in health, education or social care – these include children ...

Ty Hafan - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Ty Hafan provides specialist palliative care to life limited children and their families. We provide this care for children and young people up to the age of 18. Specialist palliative care may include end of life care, bereavement care, short break care, emotional support and outreach services....

Tŷ Hapus Counselling Service - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Tŷ Hapus our mission is to provide support for those with Dementia and their families. Tŷ Hapus free counselling offers you the chance to talk in a safe and confidential space whether it’s for support with life’s challenges or just someone to talk to.

The Challenging Behaviour Foundation - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are the charity for people with severe learning disabilities, whose behaviour challenges. We’re making a difference to the lives of children and adults across the UK through: - providing information about challenging behaviour - peer support groups for family carers and professionals -...

The Down's Syndrome Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are Wales-wide organisation providing information, advice and support on all aspects of living with Down's syndrome. We provide support from pre-birth throughout life and have a range of specialist advisors and resources to help anyone with an interest in Down's syndrome. We have a...

The Henry Smith Charity - Holiday grants for children - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Henry Smith Charity aims to bring about lasting change to people’s lives, helping them to benefit from and contribute to society. We achieve this by funding organisations that work with people to reduce social and economic disadvantage. We want to help people for whom other sources of...

The Intersensory Club - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

1. Adaptive Cycling Club in Jenner Park Stadium, Barry 2. Changing benches, and pool access for wheelchair at Cardiff International Pool 3. All terrain beach wheelchairs at Barry Island 4. Adaptive Power Boat, BCWAC, Barry Waterfront, Tuesday, 11am til 4pm, April until September. 5. Interactive...

The Listener - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Hello, I would like to introduce myself, I am a private sub-contractor Counsellor I offer individual and group intervention for schools and the workplace. Please find attached my brochure. Please reply if you would like more information and please share with anyone who may be interested. I...

The Movement Centre - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Movement Centre works with children and their families from across the UK to provide a unique, evidence-based therapy called 'Targeted Training.' The children who visit The Movement Centre have cerebral palsy, global developmental delay (GDD), or other problems of movement control. A course...

The PDA Society - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide information, support and training about PDA for individuals, families and professionals. We aim to increase acceptance and understanding of a PDA profile and to improve outcomes for individuals and families by focusing everyone involved on ‘what helps’. The PDA Society is led and run...

Thrive Cardiff - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Thrive Cardiff is a lively active support group for families that include a child/young adult with special needs. The group is organised and managed by parents. The families include children with a range of disabilities, including Autism, ADHD, Aspergers and Down Syndrome. It offers...

Uned Diogelwch ar y Ffyrdd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n rhaglen yn cynnwys: • Diogelwch yn y car e.e. cyngor ynghylch seddau i blant mewn ceir • Hyfforddiant Cerddwyr Ifanc • Hyfforddiant Beicio • Pass Plus Cymru ar gyfer y rhai 17 – 25 oed • ""Scooter smart"" ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed • Hyfforddiant Cerddwyr Ifanc Achlysurol • Defnyddio...

Urddas Mislif - Help Mislif - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn cefnogi teuluoedd i sicrhau urddas mislif ar gyfer menywod a merched o gartrefi incwm isel. Darparwyd cefnogaeth barhaus ac mae cynhyrchion wedi bod ar gael drwy ysgolion, y tîm 15+, y gwasanaeth lles ieuenctid ac amrywiol bartneriaid tai. Mae partneriaethau...

Vale Adaptive Cycling Club - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Vale Adaptive Cycling Club operates on Wednesdays and Fridays from 1pm - 4pm. We run from March until September. We have specialist adaptive bikes, trikes, tandems etc enabling young children, young people and adults with varying disabilities to access and enjoy the exhilaration of cycling....

Vale Adaptive Power Boat Club - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Boat Club is operated from Barry Community Activity Water Centre. Provides power boat experiences for disabled children, young people and adults, who are wheelchair users or with limited mobility. The boat has drop-down bow and large open deck to accommodate wheelchairs. The boat club operates...

Vale Domestic Abuse Services - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are here to create transformative, lasting change in the Vale of Glamorgan Community in making sure domestic abuse, sexual violence, and any other form of violence against women, children and girls cannot, and will not, be excused. Our mission is to give hope to all those affected by domestic ...

Vale People First - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a self advocacy organisation run by people with a learning disability in the Vale of Glamorgan. We run meetings and groups to talk about what is important to us. We tell service providers what works for us and what doesn't. We run lots of social gatherings and introduce people to...

Vale Short Breaks - Action For Children - Ty Robin Goch - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

This residential service aims to enrich the life experiences of disabled children and young people by providing a wide range of learning and fun opportunities tailored to the individual need. Parents and carers are also able to take a break from their caring responsibilities while their children ...

Vale Youth Speak Up - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Vale People First run a youth speak up group for 16 - 25 year olds with a disability. The aim of the group is to speak up for the rights of people with disabilities. The group make films, fight for their rights, disability awareness, make friends, speak up for themselves, train parents and...

Victoria Fry approved home childcare provider (Nanny) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

I provide childcare in the family home. I have my Paediatric First Aid, DBS checked fully insured

Voices From Care Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

VOICES FROM CARE is an organisation for young people who are or have been looked after by local authorities in Wales. What makes us unique is the fact that the organisation is run by people who have experienced the care system themselves. VOICES FROM CARE aims to create opportunities for all...

'Where You Stand' online information guide for carers of people with learning disabilities - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Where You Stand has information for parents, carers, disabled children and adults with learning disabilities. Where You Stand is an extensive guide written by carers of people with a learning disability for carers. It has information on carers rights, how to navigate the complex systems that...

Wizzybug Loan Scheme - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Wizzybug Loan Scheme provides FREE fun, powered wheelchairs to disabled children aged 14 months - 5 years. It's run by the national charity Designability. Children with conditions such as cerebral palsy, spina bifida and spinal muscular atrophy can learn vital movement skills, independence,...

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cynnig Gofal Plant Cymru ar gael ym Mro Morgannwg Mae'r cyllid yn dechrau'r tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn 3 oed ac mae'n cynnwys 12.5 awr yr wythnos o addysg feithrin (mewn meithrinfa ysgol*) a 17.5 awr yr wythnos mewn lleoliad gofal plant cofrestredig yn ystod y tymor. Mae'r union...

Y Mynegai o blant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol (Bro Morgannwg) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Mynegai yn gofnod o blant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol, sy’n byw yng Nghaerdydd. Drwy gofrestru i’r Mynegai bydd teuluoedd yn derbyn gwybodaeth reolaidd am wasanaethau newydd, cynlluniau, digwyddiadau a gweithgareddau, trwy’r cylchlythyr Y Mynegai a negeseuon o...

YMCA - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith YMCA is the oldest and largest youth charity in the world. In England and Wales, we intensively support 228,000 young people every year, ensuring each young person we meet has an opportunity to belong, contribute and thrive. Please see our website to find your nearest YMCA, offering...

YMCA - Vale Young Carers Project - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Vale Young Carers project provides respite (break), 1-2-1 support and advocacy for young carers living in the Vale of Glamorgan. Provides an opportunity to meet other young carers and to have some fun across The Vale of Glamorgan. Young Carers are young people aged 7 to 18 who help care for...

Young Lives vs Cancer (previously CLIC Sargent) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Young Lives vs Cancer yn elusen ganser i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Rydym ni’n cynnig cefnogaeth glinigol, ymarferol, ariannol ac emosiynol i’w helpu i ymdopi â chanser a manteisio i'r eithaf ar fywyd. Mae Young Lives vs Cancer yn brwydro’n ddiflino dros blant a phobl ifanc sydd â...