Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Chymorth Cynnar - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Chymorth Cynnar (GCIChC) yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 8 a 17 oed sy'n cymryd rhan, neu sydd mewn perygl o gymryd rhan, mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu a dioddefwyr eu troseddau/ymddygiad.


Ein gweledigaeth yw cefnogi pobl ifanc i adeiladu ar eu cryfderau a chyflawni eu potensial trwy nodi ein huchelgeisiau i wneud y canlynol:

- Gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau pobl ifanc, eu teuluoedd, dioddefwyr a'r gymuned trwy ddull adferol.
- Gweithio gyda phobl ifanc i adeiladu ar eu cryfderau, gwella eu cyfleoedd ac annog penderfyniadau gwell trwy ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
- Gwerthfawrogi pwysigrwydd pobl ifanc a chael ein gyrru gan degwch, cynhwysiant a chydraddoldeb.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young people aged 8 - 17yrs, their families and victims of offending

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

All children who have offended are referred by the police or Court. Children at risk of offending can be referred by any agency or parents and young people can make self referrals. Please call for a referral form or follow the web enquiry link below.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

 • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Gwasanaeth Atal
  Gwasanaeth Cymorth i Ddioddefwyr
  Goruchwylio Gorchmynion Llys yn y Gymuned
  troi o gwmpas
 • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg
91 Heol Salisbury
Y Barri
CF62 6PDDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Lifft
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday to Thursday 8:30 - 5:00
Friday 8:30 - 4:30
Saturdays, Sundays and Bank Holidays On Call staff available via Emergency Duty Team 02920788570