Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro


Dangos 54 o 54 gwasanaeth

Rhyme and Sign - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Musical signing sessions for babies and toddlers at Penarth Library. Action and singing sessions using baby signing take place for under fives. Starts at 10.00am, Fridays during term-time. Booking Essential - 02920 708438

Amser Stori - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Amser Stori a chrefft AM DDIM bob dydd Mawrth 2:00pm - 2:30pm. Rhaid archebu lleoedd drwy ffonio'r llyfrgell pan fydd yn agor am 10am ar ddiwrnod y sesiwn. DIWEDDARIAD COVID-19: Rhaid archebu pob dosbarth drwy'r llyfrgell. Ar hyn o bryd mae bagiau crefft yn cael eu dosbarthu fel y gall rhieni,...

Amser Stori - Llyfrgell, Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog o stori a chân. Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant gan gyflwyno'ch rhai bach i'r Gymraeg mewn modd rhyngweithiol a hwylus. Mae grŵp Rhieni a...

Amser Stori (Barry Library) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sesiynau amser stori a chân wythnosol i blant 0-4 oed a’u rhieni. Mae’r sesiynau hwliog, sydd yn rhad ac am ddim, yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. I archebu lle ebostiwch: bethan@menterbromorgannwg.cymru Bob Dydd Mawrth am 10am, yn ystod y tymor ysgol

Amser Stori Llyfrgell y Bontfaen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Amser stori cyfrwng Cymraeg i fabanod a phlant 0-4 oed Amser stori a chaneuon i blant cyn oed ysgol. Bob prynhawn dydd Iau yn ystod y tymor 13.30- 14:30

Baby Sensory Cardiff West/Vale of Glamorgan (Barry) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

At Baby Sensory, in our multi-award winning classes, you and your baby will be introduced to the world of sensory exploration. I will provide you with ideas for creative play, tummy time, and movement and music in simple ways that can be easily repeated at home. We use a combination of original...

Baby Sensory Cardiff West/Vale of Glamorgan (Penarth) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

At Baby Sensory, in our multi-award winning classes, you and your baby will be introduced to the world of sensory exploration. I will provide you with ideas for creative play, tummy time, and movement and music in simple ways that can be easily repeated at home. We use a combination of original...

Barry YMCA GymBabies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a drop-in parent and toddler session for children under the age of 18 months who will be introduced to gymnastics in a safe and sociable environment. No older siblings will be allowed into this class as this is the opportunity for our youngest members to have full access to the...

Bownsio a Rhigwm - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Please note to book for Mondays class please contact the Thursday prior. Bookings open on Tuesday for the class on Thursday. Barry Library have a Bounce & Rhyme class. Singing sessions for children aged newborn - 12mths Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr...

Brockhill Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We meet in term time at Brockhill Community Hall Lower Penarth every Friday 9.30am - 11am term-time only, cost £2.00 per family. Parents, grandparents and carers with their babies and toddlers are warmly invited (new born - 5 years). Toys and activities are set up for you to enjoy with your...

Bygi Heini (Parc Romilly, Y Barri) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ymarfer cordff ôl-enedigol i chi a'ch babi, dan arweiniad yr Hyfforddrwraig Rebecca Williams, sy'n arbenigo mewn Iechyd a Ffitrwydd Menywod. Bydd y dosbarthiadau hyn yn ddwyieithog ac yn addas ar gyfer rhieni di-gymraeg a rhieni sy'n siarad Cymraeg, ac yn wych ar gyfer unrhyw rhiant sy'n meddwl...

Clap, tap & rhyme at Llantwit Major Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A class for parents/carers/grandparents and pre-school children 0-3 years. This class offers age-appropriate stories, sing-alongs, rhyming and puppets making it easy for your little ones to join in with the fun!

Cylch Ti A Fi Bethel - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch Ti a Fi ar gyfer rhieni a phlant sydd am gymdeithasu, chwarae a chanu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn dilyn canllawiau COVID, mae lleoedd wedi'u cyfyngu i hyn ar hyn o bryd, ac mae angen archebu ymlaen llaw.

Cylch Ti A Fi Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The purpose of our Cylch Ti a Fi is to offer parents and carers an opportunity to meet regularly to enjoy playing with their children and socialise over a cuppa in an informal Welsh atmosphere. Welsh is the language of the Cylch Ti a Fi but don’t worry if you don’t speak Welsh as everyone is...

Cylch Ti A Fi Llanilltud Fawr (Gwener) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grŵp rhieni/gofalwyr a phlant sy'n addas ar gyfer rhai bach o'u genedigaeth tan oedran ysgol. Dim Cymraeg? Dim pryderon! Mae'r grŵp ar gyfer siaradwyr rhugl a di-Gymraeg fel ei gilydd; ein nod yw cynnig blas i chi a'ch plentyn o'r iaith Gymraeg wrth i chi chwarae am £3 y plentyn Edrychwn ymlaen...

Cymraeg I Blant - Bro Morgannwg - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Dinas Powys Parent and Toddler Group - Community Centre - Murch Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle...

Eco Mums Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Join our local mums group for friendly chat and support. Do you want help with breastfeeding, baby-wearing, cloth nappies and everything eco, then this is the group for you. Come along to support others with your own experience, total beginners welcome too 💚

GymJynx - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We have a few spaces left for new gymnasts in our highly popular GymJynx classes (3-4 Years) ⭐️ Please email Megan@ymcabarry.org.uk for more information. Or sign up via our website: www.ymcabarry.org.uk From the age of three, Gymjynx offers your child fun structured gymnastics lessons. Children...

Happy Hands Club - Llantwit Major - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Happy Hands & Twinkley Toes are fun energetic movement and music classes designed specifically for pre-school children and their ‘carers’ to share. Each session combines a varied and exciting explosion of music and dance, all of which help to improve your child’s:- - Language - Listening &...

Happy Hands Club - Ogmore-By-Sea - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Happy Hands & Twinkley Toes are fun energetic movement and music classes designed specifically for pre-school children and their ‘carers’ to share. Each session combines a varied and exciting explosion of music and dance, all of which help to improve your child’s:- - Language - Listening &...

Ioga rhieni a babanod - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall bod gartref wrth ofalu am fabi newydd fod yn amser unig i rieni ac felly dyna pam rydyn ni wedi mynd â'n dosbarthiadau Ioga Rhieni a Babanod ar-lein yn ystod y pandemig i roi cyfle i rieni ryngweithio ag eraill tra hefyd yn mwynhau amser bondio hyfryd gyda'r babi; symud, anadlu a gwenu eu...

Little Fishes Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent and toddlers group. Friday at 1.30pm in the schoolroom in the church (term-time). Friendly group with art and crafts, singing, bible story and a cup of tea for mum/dad.

Llanblethian Parent Baby And Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Drinks, biscuits, snacks and toys are provided. Info for parents on local events and activities for parents with young families. The purpose of the Parent and Toddler Group is to offer parents and carers an opportunity meet regularly to enjoy playing with their children and socialise over a...

Meet on Mondays - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Group for parents/grandparents and their preschool babies and children. We provide a warm welcome and a listening ear. Toys, fun craft activities and music for the children, along with healthy snacks and toast. Tea and coffee for the adults.

Memo Starlings - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Memo Starlings is a group where pre-school children and their grown-ups will be invited to play, create and learn together. With a focus on open-ended play and natural resources, Starlings sessions will encourage your little ones to be creative and curious while developing their cognitive and...

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath, Penarth, Cowbridge, Ystradowen, Bridgend and Porthcawl. Classes are held in venues and also via online at home recorded classes. All of our venues ...

Moo Music Vale - All Saints Church Hall, Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Castleland, Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Cowbridge - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Glyndwr Community Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Llantwit Major - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Peterston Super-Ely - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Wenvoe - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Motion Control - Tots in Motion - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Tots in Motion is a 45 min for our preschoolers aged 3-5yrs.   This introductory dance class uses creative, imaginative role-playing and fun props. This class may involve pretending to be animals, playing instruments to learn rhythm, learning balancing, skipping and running and techniques to...

Musical Minis - Bari - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Musical Minis yn dosbarth hwyl a llawn o gerddoriaeth am babanod a plentyn Bach. Mae pob dosbarth yn helpio dy plentyn datblygu gyda ei fisioleg, emosiynol a gwybyddol drwy cerddoriaeth, storiau a offerynau. £10 aelodaeth Mae angen archebu llefoed mewn dosbarthau, a mae treial yn gallu...

Musical Minis - Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Musical Minis yn dosbarthau cerddoriaeth hwyl am babanod a plentyn bach. Mae dosbarthau Musical Minis yn helpu dy baban a plentyn bach datblygu. Mae dosbarthau yn rhedeg drwy amser tymor gyda dosbarthau treial a wedyn dosbarthau cyson yn bwcio mewn blociau haner tymor.

PACT - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

PACT (Parents And Children Together) 1. A stay and play group for babies and toddlers. 2. A well-being check-in for parents, which gives them the opportunity to connect with other parents over a hot drink. 3. A place to make new friends and give each other support. 4. An opportunity to learn...

Parent and Baby Swimming Lessons - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Swim Wales Frame work. Providing Swimming Lessons for Parent and Babies 0-18 months / Parent and Child 19-36 months. Water confidence / water support / introducing your baby into the water. Thursdays at Penarth Leisure Centre - From 1.30pm Friday at Barry Leisure Centre - From 11.45am

Parent and Toddler Learn and Play session - St Athan - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent and Toddler play session. Activities include baby corner, toys, arts and crafts, story time, singing and drink and snack. The health visitor attends the 2nd Monday of the month for baby weighing etc

Pioneer Hall Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle...

Rhigwm ac Arwydd - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Please note to book for Mondays class please contact the Thursday prior. Bookings open on Tuesday for the class on Thursday. Rhyme and Sign session. Singing sessions using baby signing for ages 0-5 years. The group provides activities promoting the development of children from birth to school...

Splash Centreal - Parent and baby swimming (Fontygary Leisure Park) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

August 2022 update: This class is currently closed. A similar class continues to run in Splash Central Cardiff. We are qualified instructors as well as parents and pride ourselves on our ability not only to deliver structured courses, but to adapt our activities to all participants regardless...

Story Time at Barry Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Please note bookings for this class open on a Monday. For preschool age children: Story Time and craft every Wednesday from 10:30am -11:00am & 2:00pm - 2:30pm

Story time at Cowbridge College - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

By attending Storytime your child will have the opportunity to: - listen to stories and do a simple craft activity - Interact with their peers - explore the library and the wonderful world of books! - and really enjoy themselves!

Story Time at Llantwit Major Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A story time and crafts for parents/carers/grandparents and pre-school children 4-7 years. Llantwit Major is a busy library offering a popular local service. There are computers with free Internet access and also scanning and photocopying facilities

Story Tots Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Our classes combine storytelling, nursery rhymes, music and movement to promote: Language Development Gross and Fine Motor Development Understanding of the World Social Skills Understanding of rhythm, pitch and volume

Structured GymTots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Structured GymTots classes are suitable for toddlers aged from two years accompanied by their parent or carer. During this structured class, the coaches will introduce the toddlers to the fundamental movements of gymnastics - with help from mums and dads too of course!

Sully Baby And Toddlers Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

APRIL 2022: THIS GROUP IS CURRENTLY CLOSED. PLEASE SEE OUR FACEBOOK GROUP FOR ANY UPDATES. Weekly baby and toddler group, with free play (a range of toys, role play, dressing up, vehicles, puzzles, books) storytime, singing etc. £1.50 entry includes hot drink for adult, water/snack for child...

Totally Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Come chat with other mums and dads over a warm cup of tea or coffee and let the little ones play in a fun, safe environment. You will find a friendly welcome when you step inside. Totally Tots meets every Thursday during term-time from 9:30-11:00am & 1:00-2:30pm. Follow our FACEBOOK page for...

Trinity Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trinity Toddlers provides an opportunity for parents and carers to relax and have a chat while the children play in the upstairs hall on a Thursday morning, 9.30am - 11am during term-time We sometimes have a craft session followed by singing.

The Salvation Army Baby and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati.