Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Dinas Powys Parent and Toddler Group - Community Centre - Murch Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch dwyieithog.

Wrth fynd i'r grŵp Rhieni a Phlant Bach bydd eich plentyn yn cael cyfle i:

- fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau bach newydd
- dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd adref
- chwarae gyda phob math o degannau
- gwrando ar storïau
- a joio!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 0-4 years and their parents/grandparents/carers

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please contact for more information.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Murchfield Community Centre
Highwalls Road
Dinas Powys
CF64 4AGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Friday 1:15pm-2:45pm during school term-time.