Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rhyme and Sign - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Musical signing sessions for babies and toddlers at Penarth Library.
Action and singing sessions using baby signing take place for under fives. Starts at 10.00am, Fridays during term-time.

Booking Essential - 02920 708438

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Babies & Tots

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes
 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Penarth Library
Stanwell Road
Penarth
CF64 2YT

 Gallwch ymweld â ni yma:

Penarth Library
Stanwell Road
Penarth
CF64 2YTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Penarth Library

Fridays term-time only

10-10.45am