Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Bownsio a Rhigwm - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Barry Library have a Bounce & Rhyme class.
Singing sessions for children aged newborn - 12mths
Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu!

Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch dwyieithog.

Wrth fynd i'r grŵp Rhieni a Phlant Bach bydd eich plentyn yn cael cyfle i:

- fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau bach newydd
- dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd adref
- chwarae gyda phob math o degannau
- gwrando ar storïau
- a joio!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0 -1 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Vale Of Glamorgan Council
Library
Barry
CF63 4RWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Mondays and Thursdays 11:00am - 11:30am. Generally term-time only, some exceptions.