Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Structured GymTots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Structured GymTots classes are suitable for toddlers aged from two years accompanied by their parent or carer. During this structured class, the coaches will introduce the toddlers to the fundamental movements of gymnastics - with help from mums and dads too of course!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

2-4 Years

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £20 per month.

Please contact for further details.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone
 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Court Road
Barry
CF63 4EE

 Gallwch ymweld â ni yma:

Court Road
Barry
CF63 4EEDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Fridays: 12:45pm - 1:30pm