Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Parent and Baby Swimming Lessons - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Swim Wales Frame work. Providing Swimming Lessons for Parent and Babies 0-18 months / Parent and Child 19-36 months. Water confidence / water support / introducing your baby into the water.

Thursdays at Penarth Leisure Centre - From 1.30pm
Friday at Barry Leisure Centre - From 11.45am

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Pre school swimming lessons
Parent and Baby and Parent and Toddles Swimming Lessons Aged 0-36 month
Bubbles 1
Bubbles 2
Bubbles 3
Bubbles 4
Splash 1-3

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £4.85 per adult and baby

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday to Friday 7.00am - 10.00pm Saturday and Sunday 8.30am - 5.00pm