Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Amser Stori Llyfrgell y Bontfaen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Amser stori cyfrwng Cymraeg i fabanod a phlant 0-4 oed
Amser stori a chaneuon i blant cyn oed ysgol.
Bob prynhawn dydd Iau yn ystod y tymor 13.30- 14:30

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant 0-4 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Agored i bawb, ffoniwch i archebu ymlaen llaw
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llyfrgell y Bont-faen
High Street
y Bontfaen
CF71 7AHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Stori a chan i blant ifanc. Pob pnawn ddydd Iau 13.30pm.