Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Ti A Fi Llanilltud Fawr (Gwener) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Grŵp rhieni/gofalwyr a phlant sy'n addas ar gyfer rhai bach o'u genedigaeth tan oedran ysgol.
Dim Cymraeg? Dim pryderon!
Mae'r grŵp ar gyfer siaradwyr rhugl a di-Gymraeg fel ei gilydd; ein nod yw cynnig blas i chi a'ch plentyn o'r iaith Gymraeg wrth i chi chwarae
am £3 y plentyn
Edrychwn ymlaen at eich gweld chi dydd Gwener, 9:30yb - 11:00yb yn Yr Hen Ysgol, Llanilltud Fawr. Bydd angen bwcio ymlaen llaw

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0 - 4 mlwydd oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £3.00 y Plentyn

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu a ni
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Old School
Wine Street
Llantwit Major
CF61 1RZCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Gwener 09:30-11:00