Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Amser Stori / Welsh Story Time (Llyfrgell Y Barri) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiynau amser stori a chân wythnosol i blant 0-4 oed a’u rhieni. Mae’r sesiynau hwliog, sydd yn rhad ac am ddim, yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.

I archebu lle ebostiwch: bethan@menterbromorgannwg.cymru
Bob Dydd Mawrth am 10am, yn ystod y tymor ysgol

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0 - 4oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

53 St Nicholas' Rd
Barry
Barry
CF62 6QXCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Friday 10-10:30am term time