Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Parent and Toddler Learn and Play session - St Athan - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Parent and Toddler play session. Activities include baby corner, toys, arts and crafts, story time, singing and drink and snack.
The health visitor attends the 2nd Monday of the month for baby weighing etc

Digon o le i rieni ddod â'u plentyn bach. Mae'r gost yn cynnwys byrbrydau a diodydd poeth - mae unrhyw beth arall yn rhodd i'r eglwys.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 0 - 3 years and their parent/carer/grandparent

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Flemingston Road
St. Athan
Barry
CF62 4JHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Lifft
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Mondays 9:30 to 11.00am (term time only)