Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Amser Stori - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Amser Stori a chrefft AM DDIM bob dydd Mawrth 2:00pm - 2:30pm. Rhaid archebu lleoedd drwy ffonio'r llyfrgell pan fydd yn agor am 10am ar ddiwrnod y sesiwn.

DIWEDDARIAD COVID-19: Rhaid archebu pob dosbarth drwy'r llyfrgell. Ar hyn o bryd mae bagiau crefft yn cael eu dosbarthu fel y gall rhieni, gofalwyr a phlant gwblhau gweithgareddau crefft gartref.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant 1 - 5 oed a'u rhieni/teidiau a neiniau/gofalwyr

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Rhaid rhagnodi lle
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Penarth Library
Stanwell Road
Penarth
CF64 2YTDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Dolen glyw
  • Lifft
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Amser Stori a chrefft AM DDIM bob dydd Mawrth 2:00pm - 2:30pm