Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 25 o 25 gwasanaeth

Gwalia Meddal Bêl Pêl Fas - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw Gwalia Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio baseball a softball i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl ifanc...

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Clonclyfrau yn Llyfrgell Cwmbrân - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grŵp Chatterbooks newydd ar gyfer plant 8-10 oed. Nod Chatterbooks yw annog plant i fwynhau darllen ac i ddarllen mwy, gyda’r pwyslais ar weithgareddau hwyliog a ysbrydolwyd gan y llyfrau gorau i blant. Gall plant gwrdd â ffrindiau newydd tra’n darganfod a rhannu angerdd am ddarllen, wrth...

Clonclyfrau yn Llyfrgell Pont-y-pŵl - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grŵp Chatterbooks newydd ar gyfer plant 8-10 oed. Nod Chatterbooks yw annog plant i fwynhau darllen ac i ddarllen mwy, gyda’r pwyslais ar weithgareddau hwyliog a ysbrydolwyd gan y llyfrau gorau i blant. Gall plant gwrdd â ffrindiau newydd tra’n darganfod a rhannu angerdd am ddarllen, wrth...

Clwb Ieuenctid Awtististiaeth Hope GB - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein clybiau chwarae ac ieuenctid yn creu amgylchedd chefnogol a feithringar, tra'n trefnu cyfleoedd hwyliog, ysgogol i blant a phobl ifanc ar y sbectrwm awtistig.

Congress Youth Theatre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

In addition to producing regular productions and performances the Congress Youth Theatre also aims to teach the three main disciplines generally associated with Musical Theatre: Acting, Singing and Movement/Dance. We aim to cover: -Acting: Projection Articulation Improvisation Characterisation...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Charlotte May Academy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The school has been established for over 25 years and became Charlotte May Academy in early 2012. With around 100 pupils and still growing it’s fast becoming one of South Wales’ leading dance schools. Charlotte May Academy combines its considerable knowledge of dance and theatre with...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £50 per year for the whole...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Lego Club at Cwmbran Library - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Lego Club! We bring the bricks you bring the ideas! 4-5pm, every other Tuesday.

Llanyrafon AFC - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Local Juniors football Club for both boys and girls. All age ranges available for both Boys/Girls and mixed.

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

RNIB - Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru. https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/education-and-learning/education-for-young-people/young-people/

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau...

Scouts Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith As a volunteer organisation we provide through a series of badges and awards, the life experience that the youth of today can benefit from. By being adventurous and exciting within a programme of events and challenges we can shape the ethics and future of our youth members. We are also very...

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

The Sunshine Movement - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Movement, music and sensory classes for children with disabilities associated with The Mini Movement company. Led by a paediatric physiotherapist.