Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud.

I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd agor, cofrestrwch eich diddordeb yn https://www.girlguiding.org.uk/information-for-parents/register-your-daughter/

Mae'r prisiau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad, ac mae gennym unedau ledled Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please contact for details

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Coach House
Llandinam
SY17 5DE