Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau cyffrous yn eu cyfarfodydd rheolaidd ac mewn digwyddiadau arbennig neu wyliau. Gall merched gymryd rhan mewn unrhyw beth o chwaraeon antur i gelf perfformio, teithio a chymryd rhan mewn prosiectau gweithredu cymunedol.

I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd agor, cofrestrwch eich diddordeb yn https://www.girlguiding.org.uk/information-for-parents/register-your-daughter/

Mae'r prisiau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad, ac mae gennym unedau ledled Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please contact for details

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Coach House
Llandinam
SY17 5DE