Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio dychymyg Cymru’ a’n nod yw cyflawni ein strategaeth ‘Ysbrydoli Cenedlaethau’ mewn partneriaeth â’n cydweithwyr a’n cyfeillion yng Nghriced Morgannwg, ynghyd â’n prif gyllidwyr, yr ECB, Chwaraeon Cymru, Chance to Shine a’r Lord's Taverners.

Rydym yn bodoli ‘i arwain, ysbrydoli a dylanwadu ar dwf, ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru’. Mae llawer o sefydliadau criced gwahanol o bob rhan a chwr o Gymru’n rhan ohonom, ac rydym oll yn rhannu angerdd am griced.

I agor cyfle mewn criced i’ch plentyn, neu i oedolion: cliciwch yma am griced merched/bechgyn/menywod/dynion https://cricketwales.org.uk/

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Pawb!

https://cricketwales.org.uk/news/national-programmes-go-live

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. There is level access for the Greencaps disability cricket team who train every week at the stadium.
    We offer sensory packs on match days for those who are neurodivergent.
    We are looking into sensory rooms.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad