Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall merched hefyd ehangu eu gwybodaeth a'u galluoedd trwy weithio tuag at Fathodynnau Diddordeb Brownie sy'n cwmpasu llawer o wahanol hobïau a gweithgareddau o ymchwilydd gwyddoniaeth i sgiliau syrcas.

I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd agor, cofrestrwch eich diddordeb yn https://www.girlguiding.org.uk/information-for-parents/register-your-daughter/

Mae'r prisiau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad, ac mae gennym unedau ledled Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall defnyddwyr gyrchu'r gwasanaeth yn uniongyrchol

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Coach House
Llandinam
SY17 5DE