Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor.

I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd agor, cofrestrwch eich diddordeb yn https://www.girlguiding.org.uk/information-for-parents/register-your-daughter/

Mae'r prisiau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad, ac mae gennym unedau ledled Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please contact for details

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Coach House
Llandinam
SY17 5DE