Gwalia Meddal Bêl Pêl Fas - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Sefydliad allgymorth cymunedol yw Gwalia Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio baseball a softball i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl ifanc cyrraedd eu llawn botensial, trwy cyflawni cyfleoedd i ddatblygu a dysgu efallai na fydd gweithgareddau eraill yn cynnig. Rydym yn gwneud hyn trwy rhedeg sesiynau mewn gymunedau yn sawl ardal gwahanol yng Nghymru. Mae’r sesiynau yn deinamig, cynhwysol, calonogol ac yn agored i bob ardal o’r gymuned a phob lefel o alliant. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau ar ôl ysgol mewn llawer o ardaloedd gwahanol, ymuno gwahanol grwpiau trwy cystadleuaeth iachus.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae’r baseball a softball sesiynau ar gyfer pobl ifanc (7-18) yng Nghymru. Mae rhai o’r sesiynau yma yn cymryd lle mew ysgolion (cynradd ac eilradd), ac mae rhai o’r sesiynau in cymryd lle yn y cymuned.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Mae’r sesiynau fel arfer yn £5/sesiwn. Rydym yn fodlon i weithio gyda grwpiau sydd gyda angenion penodol, oherwydd dydyn ni ddim eisiau eithrio y rhai o ardaloedd dan anfantais.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw plenty 6-18 dod i’r sesiynau. Gall y rhai sy’n henach cymryd rhan, pan maen nhw wedi cael DBS.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Dydyn ni ddim yn credu dylai anabledd atal plant rhag mwynhau chwaraeon, ac rydym yn darparu ar eu cyfer er mwyn sicrhau gall pawb ymuno.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

84 Keyston Road
CARDIFF
CF5 3NHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mae ein amseroedd yn newid yn aml, cysylltwch gyda n ii ddarganfod pryd mae’r sesiwn nesaf.