Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 50 o 50 gwasanaeth

1st Aberdare St Fagans Scout Group - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We take part in activities as diverse as kayaking, abseiling, camping, photography, climbing and zorbing. You can learn survival skills, first aid, computer programming, or even how to fly a plane. There’s something for every young person. It’s a great way to scouts

1st Beddau Scout Group - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide the fun, challenge and adventure of scouting to over 90 local girls and boys aged 6 to 14 from Beddau and the surrounding areas. Scouting offers young people the chance to make new friends, learn new skills and try some of the 200 activities that Scouting can offer from archery,...

1st Llanharan Scout Group - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a Scout group open to Girls and Boys ages 6- 14 covering the areas of Llanharan,Brynna, Llanharry and; beyond. Meeting on a Friday (Beavers; Scouts) and a Wednesday (Cubs).

1st Pontygwaith Scout Group - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We encourage the physical, spiritual and mental development of young people through organized activities lead by adult leaders.

Army Cadet Force (Cwmbach Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Ferndale Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Hirwaun Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Mountain Ash Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Pontypridd Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Talbot Green Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Blaenllechau Youth Project Youth Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A place where young people can go to meet each other and take part in various leisure activities.

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio...

Criw Celf - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gweithgareddau celfyddydol am ddim i bobl ifanc ledled De Cymru

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

District Scout Council - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The District is led by the District Commissioner who is supported by Assistant District Commissioners, District Leaders, Advisers and Administrators. These volunteers provide guidance and support to Scout Groups and their sections.

Famli - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cenhadaeth Famli yw adeiladu byd lle mae'r mwyafrif o deuluoedd yn deffro'n teimlo'n iach ac yn hapus, trwy gefnogi iechyd corfforol a meddyliol teuluoedd mewn ffordd hwyliog a deniadol. Mae Famli yn cyfuno gweithgareddau difyr gyda nodweddion hapchwarae i wneud ymarfer mwy, bwyta'n well a...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £20 per year for the whole...

GGCA Children and Youth Provision - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide After school provision for children 5 to 10 years of age, we run after school 4 evenings a week from 3.30 to 5.00 pm term time only. Youth Club operates 3 evening a week 5.30 to 8.00 pm Monday, Tuesday and Wednesday, offering opportunities for young people to socialise and develop new ...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Gwasanaethau Chwarae Rhondda Cynon Taf - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae darpariaeth Chwarae Mynediad Agored ar gael i blant ysgol gynradd yn ystod gwyliau'r ysgol.

Heol Chwarae Rol - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Not for Profit role play centre in Llantwit Fardre (South Wales), where can explore our vocational rooms and learn through play and develop other skills such as communication, language, social skills, fin and gross motor skills. We also run educational classes, music session, craft...

Hirwaun Scouts - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We encourage the physical, mental and spiritual development of young people so that they may take an constructive place in society.

Hirwaun YMCA Youth Service - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Provide a drop in youth provision for children and young people from Hirwaun and surrounding areas.

Ieuenctid baseball a softball clybiau - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw RBI Cymru Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio baseball a softball i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl...

Includance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein dosbarth Inludance yn archwilio creadigrwydd a dawns gyfoes gyda phobl ifanc ag anableddau, a chanfod eu harddulliau symud personol yn ogystal â magu hyder! Os yw'r dosbarth hwn yn swnio'n berffaith i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod edrychwch ar y digwyddiad isod!

LCDP Youth Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

come and join our youth setting were we are currently providing art based session and a friendly environment to relax and meet new people, we also offer workshops that is lead by the youth group.

Lee Gardens Pool Committe - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Lee gardens pool committee is a voluntary community organisation that raises money through fundraising activities and applying for grants. We aim to develop Lee gardens for the benefit of children and families.

Llanharan Drop in - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We have childcare services, we run a youth club and adult education as well as a holiday club. We also have a café on site.

Mid Glamorgan Area Scout Council - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Purpose is to promote the development of young people in achieving their full physical, intellectual and spiritual potential as individuals, responsible citizens and as members of their local national and international communities.

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Play and Youth Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae ein Hwb Teulu yn darparu amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer pob oedran; Chwarae darpariaethau dydd Llun i ddydd Gwener 3:00 tan 4:55pm Darpariaeth Ieuenctid Dydd Llun a Dydd Mawrth 6:30- 8:30 pm Ewch i'n tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

RNIB - Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru. https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/education-and-learning/education-for-young-people/young-people/

Rhondda Sea Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Sea Cadets use a nautical theme, based on the customs of the Royal Navy, to teach skills from cookery to computers, engineering, first aid, sailing, navigation and the art of seamanship both on land and on the water. Today, 14,000 young people based in 400 units in towns, cities and ports...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau...

Scouts Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith As a volunteer organisation we provide through a series of badges and awards, the life experience that the youth of today can benefit from. By being adventurous and exciting within a programme of events and challenges we can shape the ethics and future of our youth members. We are also very...

SJ Dance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

If you’re looking for something to do in the last week of the summer holidays I have something for you ☀️ Dance summer camp Monday 29th and Tuesday 30th August💃🏽🩰👯‍♀️ Here we will learn a dance, learn dance technique, play some games and partake in arts and crafts. You need to bring your...

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Ti a Fi Soar Merthyr Tydfil - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Pob prynhawn Dydd Llun 13-14pm (tymor ysgol yn unig) Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a phlant eraill er mwyn i’r plant gael cyfle i fwynhau chwarae gyda’i gilydd gan roi cyfle ichi gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae’n...

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

Theatr Yr Ifanc Drama Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Youth theatre sessions based at the Stiwt, run on a Thursday evening for years 1&2 known as Academi! from 5.45-6.15, Littlies are the name given to years 3-6 who attend from 6.30-7.30 and years 7-11 are known as the Biggies who attend from 7.45-8.45pm.

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...