Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 18 o 18 gwasanaeth

Gwalia Meddal Bêl Pêl Fas - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw Gwalia Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio baseball a softball i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl ifanc...

Army Cadet Force (Merthyr Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio...

Dowlais Engine House - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Dowlais Engine House is a youth provision providing children and young people aged 8-25 in Merthyr Tydfil with new opportunities, experiences and services. The Engine House provides youth clubs, half term youth weeks, sports activities, events and more. The centre supports community engagement...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £50 per year for the whole...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful- Clwstwr y Canolbarth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Bechgyn a Merched Georgetown yn rhedeg darpariaeth 4 sesiwn yr wythnos sy’n agored i’r holl bobl ifanc ac yn darparu rhaglen o weithgareddau heriol ac eto i’w mwynhau ar gyfer addysg gymdeithasol i bobl ifanc. Mae’r clwb hefyd yn cynnal gweithgareddau ychwanegol ar gyfer chwaraeon a...

Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful- Clwstwr y De, Clwb Bechgyn a Merched Treharris - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clwb Bechgyn a Merched Treharris yn gweithredu rhaglen gymdeithasol agored i bawb 4 gwaith yr wythnos i Bobl Ifanc a sesiynau ychwanegol ar gyfer achredu a gweithgareddau chwaraeon a chorfforol. Mae’r lleoliad yn ganolfan ddyfarnu agored ar gyfer Gwobr Dug Caeredin ac mae hefyd yn cyflenwi...

Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful- Clwstwr y De, Troedyrhiw - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Canolfan Willows yn darparu darpariaeth sy’n agored i’r holl Bobl Ifanc ei defnyddio. Ceir rhaglen o weithgareddau heriol ac eto i’w mwynhau: chwaraeon, gweithgareddau corfforol, iechyd a lles, achredu a chyflogadwyedd a rhaglen addysg gymdeithasol.

Mid Glamorgan Area Scout Council - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Purpose is to promote the development of young people in achieving their full physical, intellectual and spiritual potential as individuals, responsible citizens and as members of their local national and international communities.

Rock UK (Canolfan Summit) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The activities we provide are: Abseiling, Aerial Adventure, Archery, Bouldering, Bushcraft, Caving (on-site and off-site), Climbing (indoor and outdoor), Gorge walking, Kayaking, Open Canoeing, Raft-building and Team Development Tasks.

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Tîm Ieuenctid y Stryd Merthyr Tudful - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Tîm Ieuenctid y Stryd Merthyr Tudful yn adnodd i bobl ifanc sy’n byw ym Merthyr Tudful na fyddent efallai’n defnyddio darpariaeth a leolir mewn canolfannau rywle arall. Mae Tîm Ieuenctid y Stryd yn gweithio â Phobl Ifanc mewn lleoliadau sy’n addas iddyn nhw er mwyn dyfeisio rhaglen hyblyg...

Youth Participation Service - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

To support young people within Merthyr Tydfil to participate effectively in the decision making processes over services which affect them, shaping the delivery of these services for future generations.