Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 35 o 35 gwasanaeth

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Cylch Ti a Fi Cwmbran - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r Cylch Ti a Fi'n lle gwych i rieni neu warchodwyr gwrdd i chwarae gyda'u plant ac i gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

CYLCH TI A FI PONTYPWL - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch Ti a fi Pontypwl ar gyfer teuluoedd sydd a babanond a phlant bach dan dwy a hanner sydd a diddordeb mewn addysg cyfrwng Cymraeg.. Cyfle i ‘r plant cyd-chwarae, mwynhau gweithgareddau celf a chrefft, amser stori, dysgu caneuon syml yn Gymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar , Cymreig a...

Cymraeg I Blant Torfaen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Cymraeg i Blant Torfaen - Tylino Babi - Penygarn ICC - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cofrestrwch nawr ar gyfer grwpiau Tylino babi, Ioga babi a Stori a chân. Croeso cynnes i bawb 🎉😃 https://rb.gy/nzprde Register now for Baby massage, Baby Yoga and Welsh rhymetime sign and story groups . A warm welcome to all 🎉😃 https://rb.gy/nzprde

Cheeky Monkeys Soft Play Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Daily with 3 times sessions- 9.30am to 12, 12.30pm to 3 and 3.30pm to 6. (May not all be available on Sundays) Please note, booking is required for all sessions at Cheeky Monkeys. Bank Holiday/ Christmas Eve/ NYE- Only 9.30-12, 12.30-3 sessions available. Closed Easter Sunday, Christmas Day,...

Dad a Fi - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grŵp i dadau a'u plant. Hyrwyddo hawl pob plentyn i chwarae'n ddiogel yn eu cymuned. Beth bynnag fo'r Tywydd!

Ebenezer Evangelical Church Parent And Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r cylchoedd rhieni a phlant bach yn gyfle gwych i blant gymdeithasu, cael hwyl a chwarae, tra bod eu rhieni a'u gofalwyr yn ymlacio ac yn sgwrsio gyda'i gilydd. Mae'r rhan fwyaf o'r cylchoedd yn cael eu cynnal gan rieni a gofalwyr, ac mae tâl bach yn cael ei godi am bob sesiwn ar gyfer...

Friday Rhymetime at Cwmbran Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith EVERY Friday at 10.00-10.30am and 11.00-11.30am. Term time only. A free and fun way for babies and toddlers to develop a love of language and a foundation for learning. Each session lasts about 30 minutes and includes the opportunity to join in with nursery rhymes and action songs with our...

Friday Rhymetimes at Cwmbran Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

EVERY Friday at 10.00-10.30am and 11.00-11.30am. Term time only. A free and fun way for babies and toddlers to develop a love of language and a foundation for learning. Each session lasts about 30 minutes and includes the opportunity to join in with nursery rhymes and action songs with our...

Galw heibio a Chwarae - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Galw heibio a Chwarae Dysgu trwy chwarae: Blaenafon - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Grŵp galw heibio i deuluoedd â phlant cyn oed ysgol. Ffordd wych o gyfarfod pobl Newydd. Dewch i ymuno â ni i chwilio, chwarae, chwarae'n anniben, canu a llawer mwy.

Grŵp Chwarae Ynghyd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Grŵp bach i blant 15 mis oed a mwy sydd ag oediad datblygiad eang ac oedi mewn sgiliau chwarae a siarad

Grŵp Siarad Ynghyd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Grŵp bach i blant 18 mis oed sydd ag oediad cymedrol mewn sgiliau chwarae a/neu siarad.

Happy Hands Cwmbran at Cheeky Monkeys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

These sessions are suitable for babies - 5 years old. £6.50 per session,soft play included up until 12pm

Little Sunbeams Baby & Toddler Blaenavon - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

FREE baby and toddler group, Mondays 10-11:30 at Moriah Chapel, Broad Street, Blaenavon. Run by Victory Church Blaenavon.

Miri Mwdlyd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mynd ym llet matur, gydinim sesiynau hwyl mwalydi yn Canolfan Integredig i Blintt Perygarm-iechyd/ alles mewn wellingtons! Crefftau ar thema natur cegin fud, guilady tyllwyth teg a llawer mwy Daw ein sesiymu i bem gyda storia damu o gwmpes ein tan dynwared cynnes.

Pop in and Play Maendy Primary School - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Pop in and Play Millennium Hall Garndiffaith - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Pop in and Play Pontymoile Community Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Pop in and Play Woodland ICC - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Pop in and Play Ysgol Gymraeg Cwmbran - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Ranntastic - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide a large range of classes for baby and toddlers in Torfaen and Gwent. These classes include Music & Movement classes, Baby Massage, Sensory & Messy Play classes, and Weekend classes. We also offer a range of special events throughout the year including Tummy Time Workshops, Baby &...

Ti a Fi - Family Information Centre Cwmbran - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda...

Tots Play Baby And Toddler Play Classes at Henllys Village Hall - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Tots Play baby and toddler classes run on a Monday morning at Henllys Village Hall. We do massage, signing, yoga, sensory play, motor skills and balance bike skills plus lots of music and fun. Mon 9:45 am - 10:30am at Henllys Village Hall Action Tots (2yrs - 4yrs). Mon 10:45 am - 11:25 at...

Thursday Rhymetime at Blaenavon Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith EVERY Thursday at 10.30-11.00am. Term time only. A free and fun way for babies and toddlers to develop a love of language and a foundation for learning. Each session lasts about 30 minutes and includes the opportunity to join in with nursery rhymes and action songs with our friendly librarians! ...

Under 3's @ RRBC - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A baby and toddler group providing an opportunity for parents and carers with children under 3 to chat and play together.

Under 5s Story and Craft at Cwmbran Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Join us for storytime and craft activities for U5s, every Monday 10.00-10.40 (during term time). Free, no need to book. Research shows that these activities can help develop literacy and communication skills in children.

Wednesday Rhymetime at Pontypool Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith EVERY Wednesday at 10.00-10.30am. Term time only. A free and fun way for babies and toddlers to develop a love of language and a foundation for learning. Each session lasts about 30 minutes and includes the opportunity to join in with nursery rhymes and action songs with our friendly...