Ebenezer Evangelical Church Parent And Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r cylchoedd rhieni a phlant bach yn gyfle gwych i blant gymdeithasu, cael hwyl a chwarae, tra bod eu rhieni a'u gofalwyr yn ymlacio ac yn sgwrsio gyda'i gilydd.

Mae'r rhan fwyaf o'r cylchoedd yn cael eu cynnal gan rieni a gofalwyr, ac mae tâl bach yn cael ei godi am bob sesiwn ar gyfer lluniaeth a chostau cynnal.

Fel arfer, mae'r cylchoedd yn cael eu cynnal yn neuadd yr eglwys neu neuadd y gymuned.

Mae'r rhieni neu'r gofalwyr yn aros gyda'r plant drwy'r amser yn ystod y sesiynau hyn, felly, does dim angen eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Any Mother and child in the local area to find a safe place to meet, learn and engage with activities of Mother and toddlers, but also to engage with the wider activities of the Church.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £1 per adult.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ebenezer Evangelical Congregational Church
Somerset Road
Northville
NP44 1QX Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
  • Cyfleusterau newid babanod

 Amserau agor

Tuesday: 09:30 - 11:00