Cylch Ti a Fi Cwmbran - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Cylch Ti a Fi'n lle gwych i rieni neu warchodwyr gwrdd i chwarae gyda'u plant ac i gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Oedran: geni hyd oedran ysgol.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Contact louise.wilkins@meithrin.cymru to book a place.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ton Road
Cwmbran
NP44 7LEDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Every Tuesday 9.45am - 11.15am