Grŵp Siarad Ynghyd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Grŵp bach i blant 18 mis oed sydd ag oediad cymedrol mewn sgiliau chwarae a/neu siarad.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant cyn oed ysgol 18 mis oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

This service can only be accessed via referral, please contact 0800 0196330 for more information.


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday - Friday 9am-5pm