CYLCH TI A FI PONTYPWL - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cylch Ti a fi Pontypwl ar gyfer teuluoedd sydd a babanond a phlant bach dan dwy a hanner sydd a diddordeb mewn addysg cyfrwng Cymraeg.. Cyfle i ‘r plant cyd-chwarae, mwynhau gweithgareddau celf a chrefft, amser stori, dysgu caneuon syml yn Gymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar , Cymreig a diogel. Croeso i bawb.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Croeso i bawb sydd a diddordeb mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Gall unrhyw aelod o;r teulu ddod gyda'r babanod/plant. Croeso i mamu a tadau, neiniau, teidiau, modryb, siaradwyr Cymraeg a'r di Gymraeg

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2.50 y teulu / £2 y plentyn bob wythnos yn cynnwys te a choffi a snac bach i’r plant

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Croeso i bawb


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mae Cylch Ti a Fi POntypwl yn cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau ysgol ar fore Iau rhwng 10am - 12pm