Dad a Fi - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Grŵp i dadau a'u plant. Hyrwyddo hawl pob plentyn i chwarae'n ddiogel yn eu cymuned. Beth bynnag fo'r Tywydd!

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ton Road
Hollybush
NP44 4LECyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

dydd Sadwrn cyntaf pob mis – 10.00am – 11.30 am yn yr ICC, oddi ar Ton Road, Hollybush, Cwmbrân.