Ti a Fi - Family Information Centre Cwmbran - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda rhieni/gwarcheidwaid a phlant eraill fel y gall y plant fwynhau chwarae gyda'i gilydd gan roi cyfle i chi gymdeithasu dros baned! mae'n gyfle gwych i gyfarfod, rhannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymraeg anffurfiol. rydym yn un teulu mawr!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n siarad Cymraeg gan fod croeso i bawb! mae mynychu'r grŵp rhieni a phlant bach yn gyfle gwych i ddefnyddio'r Gymraeg os ydych chi'n ddysgl Gymraeg. Drwy fynychu'r grŵp rhieni a phlant bach bydd eich plentyn yn cael cyfle i:
Mwynhau chwarae a gwneud ffrindiau newydd
Mwynhau chwarae a gwneud ffrindiau newydd
Mwynhau chwarae gyda theganau
dysgu canu caneuon Cymraeg syml y gallwch eu canu gyda'ch gilydd gartref
Gwrandewch ar straeon Cymraeg
Chwarae gyda dŵr a thywod
Bydd y grŵp Rhieni a Phlant Bach yn atgyfnerthu'r defnydd o'r Gymraeg gartref ac yn rhoi cyfle i deulu di-Gymraeg ddefnyddio'r Gymraeg am y tro cyntaf gyda'u plant. Rydym yn darparu ar gyfer plant o oedran geni i oedran ysgol.0-5 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni'n uniongyrchol
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ton Road
Cwmbran
NP44 7LEDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Bob dydd Mawrth 9.45yb-11.15yb
Yn ystod y tymor yn unig