Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 39 o 39 gwasanaeth

Amser Stori a Chrefft – Llyfrgell Cathays - Dydd Llun 2.15 tan 3 pm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ymunwch â’n sesiwn Amser Stori a Chrefft a rhannwch stori gyda’ch plentyn, yn ogystal â gwneud crefft sy’n gysylltiedig â’r stori. Bob dydd Llun 14:15-15:00 yn Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Army Cadet Force (Cathays Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Fairwater Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Gabalfa Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Llandaff North Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Ty Llewellyn Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Bluebirds Ability (Disability Football Sessions) delivered by Cardiff City FC Community Foundation - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our inclusive, pan-disability and disability specific football sessions for children and young people are delivered by skilled, experienced coaches. We also operate Cardiff City Stadium's sensory room for children and young people with sensory sensitivities.

Cook Stars Cardiff North and West - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cook Stars makes cooking child's play by running cooking classes, workshops and birthday parties for children and young people, both face to face and online. Children cook a range of sweet and savoury recipes. We aim for children to develop their confidence in the kitchen so in our classes we...

Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio...

Criw Celf - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gweithgareddau celfyddydol am ddim i bobl ifanc ledled De Cymru

CwtchTogether - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Parents can meet like minded parents and relax while children socialise and play. Qualified playworkers are available to facilitate play. There is a café on site and Facebook is updated every few days. On street parking is available. If that area is full you can park in Halfords car park but...

Cylch Ti A Fi Nant Lleucu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cynhelir ein Cylch Ti a Fi bob prynhawn Llun o 1:15 i 2:45 (yn ystod y tymor), yn yr un ystafell â'r Cylch. Mae’r Cylch Ti a Fi ar gyfer rhieni a babanod o oed geni i fyny, ac mae'n baratoad gwych ar gyfer y Cylch Meithrin yn ogystal â bod yn gyfle da i rieni ddod at ei gilydd.

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

I run a storytelling and imaginative play franchise called Debutots. We tell our original stories to babies and young children (from 6 months to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The 30 minute session also involves music, dance,...

En Pointe Theatre Arts (Dance School) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

En Pointe Theatre Arts is a professional dance school based in Cardiff. Miss Danielle is the only teacher in South Wales part of a specialist group of Dance Teachers trained in Dance Medicine, Anatomy, Physiology, biomechanics and neurodynamics with the Philip Cutts School of Dance and Sports...

Famli - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cenhadaeth Famli yw adeiladu byd lle mae'r mwyafrif o deuluoedd yn deffro'n teimlo'n iach ac yn hapus, trwy gefnogi iechyd corfforol a meddyliol teuluoedd mewn ffordd hwyliog a deniadol. Mae Famli yn cyfuno gweithgareddau difyr gyda nodweddion hapchwarae i wneud ymarfer mwy, bwyta'n well a...

Flame Dance Studios - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dance Lessons for Children over 2 years old across Cardiff and the Vale of Glamorgan delivered by highly qualified, bilingual (English and Welsh) teachers. Flame Dance Studios offer children's dance classes, for children over 2 and a half years old, in Ballet, Musical Theatre & Tap and...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £20 per year for the whole...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Gwasanaethau Chwarae Plant Cynghorau Caerdydd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gan y Gwasanaethau Chwarae Plant ‘Gynlluniau Chwarae Mynediad Agored’ i blant 5-14 yng Nghaerdydd. Mae’r gwasanaeth bob amser yn gweithredu darpariaeth ‘Mynediad Caeedig’ i blant a phobl ifanc anabl. Mae timau chwarae cymwys yn hwyluso ystod eang o weithgareddau yn ogystal ag annog plant i...

Ieuenctid baseball a softball clybiau - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw RBI Cymru Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio baseball a softball i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl...

KOKO Dance Academy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A nurturing and motivated dance family, based in Cardiff, Wales. We strive to promote confidence and team spirit through expressive arts. We offer classes in Street Dance, Ballet, Lyrical, Contemporary, Acro, Jazz, Preschool Ages and have our very own KOKO Theatre Kompany, which includes...

LIFE - Linking Inclusive Families through social Events - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

L.I.F.E is a registered charity (July 2022) which was set up by volunteer parents who themselves have children with a disability and/or additional learning needs of their own. L.I.F.E is committed to supporting families residing in The Vale of Glamorgan and surrounding areas (currently 77...

Llanover Hall - Youth Courses - Youth Theatre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Llanover Hall, one of Cardiff's oldest and most loved art centres. We provide multiple different types of courses and education services We have two Youth Theatre courses

Nofio am Ddim - Canolfan Hamdden Gorllewin Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sadwrn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Nofio am Ddim - Canolfan Hamdden Y Tyllgoed Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sul - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Nofio am Ddim - Canolfan Maendy Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sul - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Nofio am Ddim - Canolfan Seren Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sadwrn a Dydd Sul - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

RNIB - Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru. https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/education-and-learning/education-for-young-people/young-people/

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau...

Scouts Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith As a volunteer organisation we provide through a series of badges and awards, the life experience that the youth of today can benefit from. By being adventurous and exciting within a programme of events and challenges we can shape the ethics and future of our youth members. We are also very...

Sgowtiaid Caerdydd a'r Fro - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymdeithas y Sgowtiaid yn darparu gweithgareddau anturus a chyfleoedd datblygu personol i bobl ifanc rhwng 4 a 25 oed, gan helpu i gyflawni eu potensial corfforol, deallusol, cymdeithasol ac ysbrydol, fel unigolion, fel dinasyddion cyfrifol ac fel aelodau o'u cymunedau lleol, Cenedlaethol a...

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Splash Central - Intensive Courses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Intensive Courses are a great way for children to be introduced to swimming lessons or to re-enforce what they are already learning. Small class sizes and water based instructors ensure that your child can flourish during their Splash Intensive Courses. Children aged over 3 come swimming every...

Theatr Yr Ifanc Drama Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Youth theatre sessions based at the Stiwt, run on a Thursday evening for years 1&2 known as Academi! from 5.45-6.15, Littlies are the name given to years 3-6 who attend from 6.30-7.30 and years 7-11 are known as the Biggies who attend from 7.45-8.45pm.

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...