Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 33 o 33 gwasanaeth

Gwalia Baseball Softball - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gwalia Baseball Softbayn yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc chwarae pêl fas a phêl feddal. Rydym mewn 3 lleoliad yng Nghaerdydd, ac un lleoliad yn y Barri. Yn greiddiol, mae Baseball Softball Gwalia hefyd yn sefydliad allgymorth ieuenctid cymunedol sy'n ymroddedig i ddefnyddio sesiynau pêl...

Amser Stori a Chrefft – Llyfrgell Cathays - Dydd Llun 2.15 tan 3 pm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ymunwch â’n sesiwn Amser Stori a Chrefft a rhannwch stori gyda’ch plentyn, yn ogystal â gwneud crefft sy’n gysylltiedig â’r stori. Bob dydd Llun 14:15-15:00 yn Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Army Cadet Force (Cathays Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Fairwater Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Gabalfa Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Llandaff North Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Ty Llewellyn Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Bluebirds Ability (Disability Football Sessions) delivered by Cardiff City FC Community Foundation - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our inclusive, pan-disability and disability specific football sessions for children and young people are delivered by skilled, experienced coaches. We also operate Cardiff City Stadium's sensory room for children and young people with sensory sensitivities.

Cook Stars Cardiff North and West - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cook Stars makes cooking child's play by running cooking classes, workshops and birthday parties for children and young people, from the age of 2-17 years. Sessions are run in the community, with and for charitable organisations and in schools. Children cook a range of sweet and savoury recipes. ...

Creative Welcome Space - Cardiff Council Wellbeing Team - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Grŵp celf a chrefft yn Llyfrgell Cathays, sy'n agored i bawb ac amgylchedd cyfeillgar i anabledd, gydag ardal dawel, goleuadau a silffoedd llyfrau addasadwy, a mynediad ramp. Lle i bob plentyn fod yn grefftus, yn greadigol ac yn cael hwyl mewn amgylchedd hygyrch.

Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio...

CwtchTogether - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Parents can meet like minded parents and relax while children socialise and play. Qualified playworkers are available to facilitate play. There is a café on site and Facebook is updated every few days. On street parking is available. If that area is full you can park in Halfords car park but...

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

I run a storytelling and imaginative play franchise called Debutots. We tell our original stories to babies and young children (from 6 months to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The 30 minute session also involves music, dance,...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £50 per year for the whole...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

KOKO Dance Academy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A nurturing and motivated dance family, based in Cardiff, Wales. We strive to promote confidence and team spirit through expressive arts. We offer classes in Street Dance, Ballet, Lyrical, Contemporary, Acro, Jazz, Preschool Ages and have our very own KOKO Theatre Kompany, which includes...

LIFE - Linking Inclusive Families through social Events - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

L.I.F.E is a registered charity (July 2022) which was set up by volunteer parents who themselves have children with a disability and/or additional learning needs of their own. L.I.F.E is committed to supporting families residing in The Vale of Glamorgan and surrounding areas (currently 77...

Nofio am Ddim - Canolfan Hamdden Gorllewin Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sadwrn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Nofio am Ddim - Canolfan Hamdden Y Tyllgoed Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sul - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Nofio am Ddim - Canolfan Maendy Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sul - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Nofio am Ddim - Canolfan Seren Caerdydd - Dan 16 - Dydd Sadwrn a Dydd Sul - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae nofio am ddim i blant 16 oed ac iau yn fenter gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd a bydd pob awdurdod lleol (a darparwr preifat) yng Nghymru yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau...

Sgowtiaid Caerdydd a'r Fro - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymdeithas y Sgowtiaid yn darparu gweithgareddau anturus a chyfleoedd datblygu personol i bobl ifanc rhwng 4 a 25 oed, gan helpu i gyflawni eu potensial corfforol, deallusol, cymdeithasol ac ysbrydol, fel unigolion, fel dinasyddion cyfrifol ac fel aelodau o'u cymunedau lleol, Cenedlaethol a...

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Splash Central - Intensive Courses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Intensive Courses are a great way for children to be introduced to swimming lessons or to re-enforce what they are already learning. Small class sizes and water based instructors ensure that your child can flourish during their Splash Intensive Courses. Children aged over 3 come swimming every...

tiny toes ballet - Cardiff - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Adventure themed classes for pre-school and school aged children. Fully integrated with the EYFS framework to support children's development. Kids dance classes in Cardiff.

Tiny Toes Ballet Classes - Maes Y Coed - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Tiny Toes Ballet offers enjoyable and inclusive dance classes for toddlers and kids in Cardiff, designed to nurture confidence and support development for boys and girls aged 6 months to 7 years. Through our ballet and dance programs, your child will experience the joy of dancing while...

The Sunshine Movement - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Movement, music and sensory classes for children with disabilities associated with The Mini Movement company. Led by a paediatric physiotherapist.

The Tiny Treehouse - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Tiny Treehouse is the home of Monkey Music Vale and Bridgend. Featuring a sensory play space, tea/coffee faciltiy and a bespoke music teaching room. It provides a safe environment for families to meet, play and socialise. Complimentary access to our sensory play area for under 4 years is...