Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 16 o 16 gwasanaeth

Bear Pak Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Established in 1994, Bear Pak is a non-profit organisation which provides a safe, fun and reliable child-care service in the Penarth area. We are CIW registered. During school holidays we provide full-day or half-day child-care sessions. We also, depending on demand, will open and offer...

Bramble Hedge Childcare Services - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

Bwrlwm! - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith 10.30am - 12.25pm 1.15pm - 3.10pm Sesiynau Bore a Prynhawn Chwilio am rywbeth am ddim i'ch plentyn oedran cynradd ei wneud dros y gwyliau? Rydym unwaith eto yn cynnal sesiynau Bwrlwm ym Mhenarth, Y Barri a Llanilltud Fawr! Ysgol Penygarth, Penarth (Neuadd Chwaraeon) Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri...

Camp Coconuts Holiday Care - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Camp Coconuts offers childcare for children aged 3-11 in and out of term time that banishes boredom. At Camp Coconuts, we aim to make every child’s experience one filled with fun, play, and friends, in an exciting environment, supported by a caring and committed team. We’re dedicated to ensuring ...

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg – Cynllun Chwarae - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae cynllun chwarae y Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig cyfleoedd chwarae i blant anabl 4 – 11 oed yn ystod gwyliau’r ysgol. Rhaid cadw lleoedd o flaen llaw a rhaid cwblhau Llyfr Defnyddiol ar gyfer pob plentyn cyn iddo fynychu.

Debs Out Of School Club - Sully - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday Club runs through half term and Summer Holidays. Please contact for dates and times. Our aim is to provide quality accessible out of school childcare offering a range of play activities in a friendly and welcoming atmosphere. Children are able to choose from a vast range of activities - ...

Les Tous Grands Holiday Care Scheme - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

When school is out, we've got you covered. We offer a range of fun and exciting activities from 08.00 until 17:30 to keep your children entertained during the school holidays, from arts and crafts, computer games, messy play, trips to local parks, cinema and museums. Spaces are subject to...

Little stars Penarth - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday club for children aged 3-11 years with access to large outdoor secure play area and fully equipped gymnastics facility with sessions led by British Gymnastics coaches. Full day holiday club with activities such as Gymnastics, dance, crafts, messy play, outdoor play. CHILDREN NEED TO...

Nifty Kids Holiday Playscheme - All Year - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nifty Kids are open please contact for more details. Nifty Kids Holiday Club include Sports, Arts and Crafts activities, full use of the park that the centre is situated within, swings, climbing frame, plus many FREE trips to various places of interest, beach, museum and parks.

Passport To Play Holiday Care Scheme - All Year - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

Simply Out Of School Pendoylan Holiday Care Scheme - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. We are open for the first 3 weeks of the Summer Holidays. £40 per child per day - INCLUDES all activities, breakfast and tea. Bring a packed lunch.

St Aubin Romily Park Holiday Care Scheme - All Year - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

St. Donats Nursery Ltd. - Holiday Club (Nature Childcare Nursery) - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

St Donats Nursery aims to: • Provide high quality day care that enhances the development, care, and education of pre-school children in a safe and stimulating environment, where they can learn through play in partnership with parents/carers. • Embrace the ethos and principles of Early Years...

Superstars Holiday Club (Ysgol Pen Y Garth) - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

Teenscheme - Inclusive Youth Provision - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

This provision is referral only. Families First Inclusive Youth Provision run holiday provision for young people aged 12 to 18 years with learning disabilities and/or physical/sensory impairment. The provision offers informal respite for families during the school holidays, with activities...