Bear Pak Holiday Club - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/09/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Please contact for further information

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 50 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 50 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Established in 1994, Bear Pak is a non-profit organisation which provides a safe, fun and reliable child-care service in the Penarth area.

We are CIW registered.

During school holidays we provide full-day or half-day child-care sessions.
We also, depending on demand, will open and offer assistance to parents on days when schools close to students, for example INSET and strike days.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

3 years to 11 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Gwyliau Haf
 • Hanner Tymor yr hydref
 • Nadolig

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

 • £37.00 per Diwrnod - Full day
 • £19.00 per Hanner diwrnod

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

 • £0.00 - There is a cost for our trips and these vary from £40-£47 including full day child care

sibling discount


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Albert Primary School
 • Bute Cottage Nursery School
 • Cogan Nursery School
 • Cogan Primary School
 • Evenlode Primary School
 • Fairfield Primary School
 • Victoria Primary School

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Fairfield Primary School
Dryden Road
Penarth
CF64 2RTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Lifft
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad