Les Tous Grands Holiday Care Scheme - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/01/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

When school is out, we've got you covered.
We offer a range of fun and exciting activities from 08.00 until 17:30 to keep your children entertained during the school holidays, from slime making parties and dodge ball tournaments to trips to the cinema, local museums and parks.
Spaces are subject to availability. Please request a holiday request form from in order to secure your child's space.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children age 3 - 11yrs


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Gwyliau Haf
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 17:30
08:00 - 12:30
12:30 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
08:00 - 12:30
12:30 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
08:00 - 12:30
12:30 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
08:00 - 12:30
12:30 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30
08:00 - 12:30
12:30 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
will attend Incusion training
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

29 Park Road
Barry
CF62 6NXDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad