Debs Out Of School Club - Sully - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/07/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 34 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 34 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Holiday Club runs through half term and Summer Holidays. Please contact for dates and times.

Our aim is to provide quality accessible out of school childcare offering a range of play activities in a friendly and welcoming atmosphere.

Children are able to choose from a vast range of activities - art & crafts, lego, k'nex, board games, cooking, outdoor play.
During the holiday sessions we venture out on trips to the cinema, bowling, parks, beach etc (holiday booking forms will contain details of trips)


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 17:45
Dydd Mawrth 07:30 - 17:45
Dydd Mercher 07:30 - 17:45
Dydd Iau 07:30 - 17:45
Dydd Gwener 07:30 - 17:45

  Ein costau

  • £33.00 per Diwrnod
  • £21.00 per Hanner diwrnod

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £39.00 - Trips

Sibling discounts available.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Pavillion
Burnham Avenue
Sully
CF64 5SS Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad