Nifty Kids Holiday Playscheme - All Year - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/12/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 40 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Nifty Kids are open please contact for more details.

Nifty Kids Holiday Club include Sports, Arts and Crafts activities, full use of the park that the centre is situated within, swings, climbing frame, plus many FREE trips to various places of interest, beach, museum and parks.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

3 years to 12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Gwyliau Haf
 • Hanner Tymor yr hydref
 • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00


  Ein costau

 • £34.50 per Diwrnod - If 2 siblings attending full day session then there is a discount of £5.00.
 • £25.00 per Hanner diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
The centre is situated in a park with swings, climbing frame & green area to play games etc
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We have staff who are Welsh speakers.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Plas Cleddau
Barry
CF62 7FG

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cwm Talwg Community Centre
Plas Cleddau
Barry
CF62 7FGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Dolen glyw
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad