Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe


Dangos 47 o 47 gwasanaeth

Castell Nedd Chess Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Castell Nedd Chess Club helps promote the popularity and growth of Chess amongst the youth of the Neath district. Chess club for ages 7 and above. Competitive and friendly chess where both adults and children can learn to play in a pleasant and safe environment. Castell Nedd Chess Club is a...

didi rugby communtiy class - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith didi rugby aims to build children's sporting confidence, whilst developing fundamental skills such as balance, agility and co-ordination. The skills developed in didi rugby are tranferable and can help your child in any sport. Our coaches are qualified, passionate and put your child at the...

Army Cadet Force (Clydach Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Glamorgan Street Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Gorseinon Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Morfa Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Morriston Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Neath Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Port Talbot Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (The Grange Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Bae Abertawe 4YP - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith For young people to share their experiences of mental health with others and learn new strategies to promote their wellbeing through one-to-one support, peer support groups and the State of Mind wellbeing programme.

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Bug Hunt and Woodland Walks - Fonmon Castle - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Experience the thrill of the chase as you hunt bugs, then find out all about them in our creepy crawly living museum! The bugs are released unharmed afterwards. We have a large area of 350 acres of outdoor space for you to wander and explore including full Woodland Walks which are a major part...

Clwb Ieuenctid Cefn Llwyfan - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed ag anghenion lleferydd, iaith neu gyfathrebu. Amrywiaeth eang o weithgareddau y penderfynir arnynt gan aelodau'r grwp. Ariennir gan BBC Plant Mewn Angen. 6yh-8yh

Cook Stars Neath Port talbot - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Fun cooking classes for children where they can meet new friends and learn lots of new skills. Children will use a range of foods to prepare a dish that is healthy and nutritious and that will be cooked for them to take home. We also offer Children's birthday parties

Criced Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Criced Cymru yn un o 39 o Fyrddau Criced Sirol sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (yr ECB) ac mae hefyd yn cael ei gydnabod gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth yn syml; hynny yw, ‘I Griced gipio...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

Famli - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cenhadaeth Famli yw adeiladu byd lle mae'r mwyafrif o deuluoedd yn deffro'n teimlo'n iach ac yn hapus, trwy gefnogi iechyd corfforol a meddyliol teuluoedd mewn ffordd hwyliog a deniadol. Mae Famli yn cyfuno gweithgareddau difyr gyda nodweddion hapchwarae i wneud ymarfer mwy, bwyta'n well a...

Fun and Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing skills through the delivery of creative and interactive events. All our sessions are now held online, and access is gained through our annual membership which is just £20 per year for the whole...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Girlguiding Cymru is an opportunity for girls aged 4+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. We also encourage girls to find their own ...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Gwyliau Byr Cymunedol Castell-nedd Port Talbot Abertawe - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rhydm yn cynnal sesiynau un-I-un, sesiynau dau-i-un a sesiynau grwp yn y gymuned leol. Mae plant a phobl ifanc yn cael defnyddio adnoddau cymunedol ac yn cael cyfle i chwarau y tu allan i'r ysgol. Maent yn cael hwyl, ond hefyd mae'r gweithgareddau'n helpi I ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol, eu...

Gwyliau Byr Cymunedol Castell-nedd Port Talbot Abertawe - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rhydym yn darparu lleoliadau dros nos I blant sydd ag anableddau, o'u geni hyd nes byddant yn 18 oed. Mae hyn yn rhoi cyfle I blant brofi pethau newydd, gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl.

Ieuenctid baseball a softball clybiau - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw RBI Cymru Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio baseball a softball i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl...

Interplay (Integrated Play and Leisure) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu cyfleoedd chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol rhwng 4 a 25 oed. Oherwydd argymhellion COVID-19 rydym wedi diwygio ein gwasanaethau i redeg gwasanaethau ar-lein ac wyneb yn wyneb. Gellir gweld rhestr lawn o'n sesiynau ar ein gwefan a'n...

Jurassic Dinosaur Wales Adventure Park - Fonmon Castle - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Wander through our Dinosaur adventure and enjoy our interactive outdoor park, meet with Dinosaur Rangers who will bring the terror of the Tyrannosaurus to life as you help to hunt for the lost Dinosaur. Explore and exercise at the same time as you discover our Dinosaur Adventure Walk along with...

Kim Lewis School of Dancing - Ballet Class - Ystradgynlais - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae hyfforddiant ballet glasurol yn helpu plant i ddatblygu cydlyniad meddwl a chorff. Mae'n meithrin eu gallu i ganolbwyntio ac yn gwella eu hyder. Mae'n rhoi ymdeimlad o symudiad, rhythm a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth iddynt. Mae hyfforddiant ballet yn gwella ystum, cydbwysedd a hyblygrwydd...

LifeWise @ Follow Your Dreams - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

LifeWise is project run by Follow Your Dreams charity, aimed at people with learning disabilities aged 18 +. We hold a weekly session focusing on health, wellbeing and independence. Covering a series of planned new experiences designed to develop skills, instil self confidence and create a...

Mountain Movers Elective Home Education ALN/SEN - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

As a registered charity, our aims are to advance education for children who are being educated otherwise than at school (EHE), in particular, but not exclusively, those children with disabilities. We aim to be inclusive of all needs & abilities. Our goal is to enable these children to...

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Piano and Theory Lessons - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

My aim is to teach piano and theory in a fun and interesting way. Students of all ages and abilities are welcome. Lessons are given on my baby grand at home and students can take exams or learn just for fun. Online information and free resources are available through my Facebook page. Irene J...

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

RNIB - Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru. https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/education-and-learning/education-for-young-people/young-people/

Rugbytots Swansea / Neath - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rugbytots is the first of its kind; a specifically designed play programme using the multiple skills. Fun play programme for children 2 to 7yrs, concentrating on key skills. Our fun, structured play sessions take children on a journey of sporting imagination with engaging and energetic coaches...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'n darparu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau addysgu amlsynhwyraidd a gweithgaredd i rieni/gofalwyr plant a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol ychwanegol/arbennig a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag oedolion â namau...

St John Ambulance Cymru - Sir Gorllewin Morgannwg - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Bod yn rhan o gymuned Cymru gyfan, sy'n achub bywydau plant a phobl ifanc. Mae plant a phobl ifanc yn ymuno â ni am sawl rheswm gwahanol. P'un a ydych chi eisiau sgiliau cymorth cyntaf, gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, i roi yn ôl yn eich cymuned eich hun, dysgu sgiliau newydd a chael...

Story Trail - Fonmon Castle - Fairies - Dinosaurs - Wizards - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Visit a real castle and explore our exciting interactive Story Trail with your children. As they embark on the story of Fon and Mon, they will interact and act out our beautiful poem while recreating the fantasy of how two children saved the castle from a dragon. You will even meet a wizard...

Swansea Canoe Polo Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Canoe Polo Club with Open, Womens and Youth teams. Kayaking beginners welcome with weekly training sessions all year round in Pontardawe and Penlan, Swansea.

tiny toes ballet Swansea, Neath Port Talbot and Llanelli - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Bale Tiny Toes yw rhaglen bale cyntaf y DU sy'n gysylltiedig â Chwricwlwm Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar. Nod ein dosbarthiadau yw datblygu hunanfynegiant, ymwybyddiaeth o'r corff a hyder o fewn amgylchedd creadigol, meithrin a llawn hwyl. Rhannwch amser o ansawdd gyda'ch plentyn mewn lleoliad...

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

Theatr Yr Ifanc Drama Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Youth theatre sessions based at the Stiwt, run on a Thursday evening for years 1&2 known as Academi! from 5.45-6.15, Littlies are the name given to years 3-6 who attend from 6.30-7.30 and years 7-11 are known as the Biggies who attend from 7.45-8.45pm.

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...

Wheelchair Skills Training - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Whizz-Kidz has received funding from the Welsh Government to provide free wheelchair skills training - basic and advanced skills - to young wheelchair users across Wales in schools and communities, up to the age of 18. We are also working with Disability Sports Wales to provide free sports...