Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 23 o 23 gwasanaeth

Clwb ar ol Ysgol a Gofal Dydd Ysgol Llandrillo yn Rhos - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant 3 - 4 oed a gofal ar ol ysgol i blant 3 - 11 oed

Clwb ar ol ysgol Craig-y-Don / Chasebell Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

Clwb ar Ol Ysgol Llanddulas - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal ar ol ysgol i blant oedran 4 - 11 mlwydd oed. Byr brydau iachus.

Clwb ar ol Ysgol Rydal Penrhos - Bae Colwyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn cynnig cynllun chwarae yn ystod tymor ysgol - disgyblion Rydal Penrhos yn unig.

Clwb ar Ol Ysgol Traed Bach - Llanrwst - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol dan ofal Meithrinfa Traed Bach ar safle Ysgol Bro Gwydir.

Clwb Enfys Cyf @ Ysgol Pencae - Penmaenmawr - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb ar ôl ysgol a Clwb Gwyliau

Clwb Gofal Betws - Betws yn Rhos - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal plant ar ol ysgol (yn ystod tymor yr ysgol). Rydym yn cynnig lle i blant oed meithrin hefyd

Clwb Hwyl Henryd - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol. Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Clwb Plant Awel y Mynydd - Cyffordd Llandudno - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb Ar ol Ysgol - Cyffordd Llandudno

Clwb Plant Llansannan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol yn Ysgol Bro Aled, Llansannan o 3.30pm - 5.30pm ar gyfer plant 3 - 11 oed

Clwb y Morfa C.B.C. - Abergele - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal plant tu allan i oriau ysgol, i blant 3 - 11 mlwydd oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i'r plant 3 oed fod yn mynychu dosbarth meithrin Ysgol Glan Morfa. Yn boblogaidd gyda plant a rhieni. Darparu Clwb Brecwast a Clwb ar ol ysgol a diwrnod hyfforddiant mewn swydd yr Ysgol.

Copy: Clwb tu allan i Oriau Ysgol Deganwy Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Awyrgylch diogel, cyfeillgar ar gyfer plant oedran 3 mlwydd oed +. Rydym yn cynnig chwarae rhydd, chwaraeon a gweithgareddau celf. Rydym ynghau ar Wyliau Banc ac Wythnos Nadolig (dyddiadau yn dibynnu pryd fydd ysgolion yn cau). Rydym yn agored ar ddyddiau Hyfforddi Athrawon. Mae Clwb Ar Ôl Ysgol ...

Towyn Fun Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clwb Hwyl Towyn yn cynnig gofal plant ar gyfer Clwb Brecwast, gofal drwy'r dydd ar gyfer plant oedran meithrin, Clwb ar Ol Ysgol a Clwb Gwyliau. Rydym hefyd yn darparu gofal ar gyfer plant 2 oed tan diwedd y diwrnod ysgol. Rydym hefyd yn darparu sesiwn grwp chwarae o 09:00- 11:30 i blant 2-3 ...

The School House Wraparound Childcare Clwb ar ol ysgol- Johnstown - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Ysgol Cynfran After School Club - Llysfaen, Bae Colwyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparu gofal plant ar gyfer plant ar ol ysgol i blant 3 - 11 mlwydd oed.