Clwb Hwyl Henryd - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/12/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 30 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 30 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Clwb ar ol ysgol. Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

plant oedran 3 i 11

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Agored i bawb


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Llun - Gwener 3.00pm - 5.30pm. Tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Yr ysgol a'r Cylch Meithrin yn gweithio ar y cyd.

Dydd Llun 15:00 - 17:30
Dydd Mawrth 15:00 - 17:30
Dydd Mercher 15:00 - 17:30
Dydd Iau 15:00 - 17:30
Dydd Gwener 15:00 - 17:30

  Ein costau

  • £9.00 per Sesiwn - £5 until 4pm

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Hapus i ddarparu ar gyfer plant o unrhyw iaith neu blant sydd heb iaith.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Llangelynnin

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Llangelynnin
Conwy
LL32 8YBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad