Clwb ar ol Ysgol a Gofal Dydd Ysgol Llandrillo yn Rhos - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/10/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 64 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 64 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant 3 - 4 oed a gofal ar ol ysgol i blant 3 - 11 oed

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant sy'n mynychu Ysgol Llandrillo Yn Rhos

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Dim ond plant o Ysgol Llandrillo Yn Rhos


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Ar gau gwyliau banc

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 15:15 - 18:00
Dydd Mawrth 15:15 - 18:00
Dydd Mercher 15:15 - 18:00
Dydd Iau 15:15 - 18:00
Dydd Gwener 15:15 - 18:00

  Ein costau

  • £4.00 per Awr - neu £10.00 tan 6.00pm

Gostyngiad i clwb gwyliau ar gyfer brodyr a chwiorydd.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Llandrillo yn Rhos

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Elwy Road
Bae Colwyn
LL28 4LXDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad