Clwb Plant Llansannan - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion


Beth rydym ni'n ei wneud

Clwb ar ol ysgol yn Ysgol Bro Aled, Llansannan o 3.30pm - 5.30pm ar gyfer plant 3 - 11 oed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Ar gau gwyliau banc

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 15:30 - 17:30
Dydd Mawrth 15:30 - 17:30
Dydd Mercher 15:30 - 17:30
Dydd Iau 15:30 - 17:30

  Ein costau

  • £8.00 per Sesiwn - £7.00 i’r ail blentyn.

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £0.00 -

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Bro Aled, Llansannan

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Bro Aled
Dinbych
LL16 5HN Hygyrchedd yr adeilad