Clwb y Morfa C.B.C. - Abergele - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/07/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 39 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 39 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Clwb gofal plant tu allan i oriau ysgol, i blant 3 - 11 mlwydd oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i'r plant 3 oed fod yn mynychu dosbarth meithrin Ysgol Glan Morfa. Yn boblogaidd gyda plant a rhieni. Darparu Clwb Brecwast a Clwb ar ol ysgol a diwrnod hyfforddiant mewn swydd yr Ysgol.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. ar agor ar diwrnod hyfforddiant (8.00am - 6.00pm)

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 15:00 - 18:00
08:00 - 08:45
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
08:00 - 08:45
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
08:00 - 08:45
Dydd Iau 15:00 - 18:00
08:00 - 08:45
Dydd Gwener 15:00 - 18:00
08:00 - 08:45

  Ein costau

 • £4.50 per Awr - clwb bore 8.00am - 8.50am (£3.50 i ail blentyn)
 • £11.00 per Awr - Ar ol ysgol tan 6pm (£10.00 i ail blentyn)
 • £9.00 per Awr - Ar ol ysgol tan 5pm (£8.00 i ail blentyn)
 • £13.50 per Awr - Clwb bore ac ar ol ysgol 8.00am - 8.50am a 3.15pm-5.00pm (£11.50 i ail blentyn)
 • £15.50 per Awr - Clwb bore ac ar ol ysgol 8.00am - 8.50am a 3.15pm - 6.00pm (£13.50 i ail blentyn)
 • £11.00 per Sesiwn - Ar ol ysgol tan 6pm (£10.00 i ail blentyn)
 • £9.00 per Sesiwn - Ar ol ysgol tan 5pm (£8.00 i ail blentyn)
 • £4.50 per Sesiwn - clwb bore 8.00am - 8.50am (£3.00 i ail blentyn)
 • £13.50 per Sesiwn - Clwb bore ac ar ol ysgol 8.00am - 8.50am a 3.15pm-5.00pm (£11.50 i ail blentyn)
 • £15.50 per Sesiwn - Clwb bore ac ar ol ysgol 8.00am - 8.50am a 3.15pm - 6.00pm (£13.50 i ail blentyn)
 • £23.00 per Diwrnod - Diwrnod Hyfforddiant (£21 i ail blentyn)
 • £12.00 per Hanner diwrnod - Diwrnod Hyfforddiant (£10 i ail blentyn)

Gostyngiadau i frodyr a chwiorydd


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Ysgol Glan Morfa

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NUDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad